07-10-2019

Opština Budva dodjeljuje stipendije najboljim studentima

Opština Budva je raspisala konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2019/20 godinu.

Opština Budva dodjeljuje stipendije najboljim studentima | Radio Televizija Budva

Pravo na stipendiju imaju svi redovni studenti akademskih i primijenjenih osnovnih studija koji:

- imaju crnogorsko državljanstvo ili imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori
- imaju prebivalište u opštini Budvi
- su prvi put upisali studijsku 2019/20 godinu
- su prethodne godine studija ostvarili prosječnu ocjenu položenih ispita najmanje 8.00
- nisu obnovili nijednu godinu tokom studija
- Nisu u radnom odnosu
- Nisu stariji od 25 godina

Uz prijavu za konkurs, studenti koji konkurišu za stipendiju dostavljaju i osnovne podatke kojima potvrđuju da ispunjavaju uslove konkursa.

- Fotokopiju lične karte
- Uvjerenje o prebivalištu
- Potvrdu o upisu studijske godine 2019/20.
- Uvjerenje o položenim ispitima i o prosječnoj ocjeni sa prethodne godine
- Potvrdu da nisu u radnom odnosu

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 8. novembra tekuće godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova utvrđenim konkursom dostavljaju se predaju neposredno u Pisarnici Opštine Budva, Trg Sunca broj 3.