06-12-2017

Opština Budva donira 100.000 eura samostanu u Petrovcu

Nova vladajuća koalicija u Budvi na čelu sa Draganom Krapovićem, donijela je odluku da se Planom investicija za narednu godinu odredi 100.000 eura učešća Opštine za gradnju doma za stare u okviru samostana.

Opština Budva donira 100.000 eura samostanu u Petrovcu | Radio Televizija Budva

Časne sestre lani su obilježile 70 godina od dolaska u Crnu Goru i pola vijeka od kada su se u Petrovcu posvetile brizi i njegovanju starih i nemoćnih. U okviru samostana postoji dom za stare , ali su uslovi i kapaciteti ograničeni, pa već duži niz godina postoji ideja da se izgradi novi, savremeni dom za stare .

Nova vladajuća koalicija u Budvi na čelu sa Draganom Krapovićem, donijela je odluku da se Planom investicija za narednu godinu odredi 100.000 eura učešća Opštine za gradnju doma za stare u okviru samostana.

Časne sestre su u nekoliko navrata tokom prethodnih godina saopštavale da postoji projekat izgradnje novog objekta, s obzirom na to da postojeći kapaciteti nijesu dovoljni.

Opština je, kako je rečeno "Vijestima", već preduzela određene korake u cilju brzog i efikasnog rješavanja infrastrukturnih problema sa kojima se samostan susreće.

Navode i da će pomoći da se nađe model kako bi se sestre oslobodile plaćanja komunalnih taksi za izgradnju novog doma. To je jedini dom za stare na ovom dijelu primorja u kome su smješteni nemoćni i stari, bez obzira na vjersku pripadnost.


Izvor: Vijesti