13-05-2015

Opština Budva izdaje tvrđavu iznad Mogrena

Opština Budva namjerava da izda u trodecenijski zakup ostatke austrougrske tvrđave Mogren, iznad istoimene plaže, na samom vidikovcu na ulazu u grad, od čega namjerava da prihoduje najmanje 35.500 eura godišnje.

Opština Budva izdaje tvrđavu iznad Mogrena | Radio Televizija Budva

O ovom dugoročnom zakupu, u ponedjeljak će glasati odbornici paramenta, predviđa se da budući zakupac u skladu sa uslovima koje bude izdala Uprava za zaštitu kulturnih dobara, rekonstruiše i revitalizuje ruševine tvrđave, i pretvori je u turističku atrakciju.

Tvrđava, koju su Austrougari sagradili 1860. radi zaštite grada sa zapada, poutpuno je uništena i nikada do sada nije rekonstruisana. Kako se navodi u odluci u zakup se izdaje 3.362 kvadrata zemljišnog kompleksa, po početnoj cijeni od 35.500 eura koju je odredio ovlašćeni procenjivač kojeg je angažovala u skladu sa zakonom Opština.

“Postupak javnog prikupljanja ponuda sprovešće petočlana komisija koju će imenovati predsjednik opštine Budva. Komisija je dužna da objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda u sredstvima javnog informisanja, a pravo da učestvuje na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa javnim pozivom dostave ponudu za finansiranje, projektovanje, revitalizaciju i upravljanje kompleksom tvrđave Mogren”, navodi se u opštinskoj odluci

Zakupcu će cijena zakupa biti umanjen za 50 odsto dok pribavi odobrenja za gradnju i proces revitalizacije, koji ne može biti duži od dvije godine od dana zaključenja ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta.

Tvrđava Mogren nalazi se praktično izdvojena iz gradske verve, ali samo kilometer udaljena od centra grada. Okružena stoljetnom šumom, sa Mogrena se pruža prelijepi pogled na Stari grada I budvanski zaliv.

Opština bi po ličnom modelu mogla da izda u zakup i tvrđavu Kosmač na Brajićima, koja je u mnogo boljm stanju, ali isto turistički nevalorizovana, i pored svojeg atraktivnog položaja. Na navedenom području gdje se nalazi tvrđava planiran razvoj turističkih kapaciteta, a Uprava za zaštitu kulturnih dobara Kotor svojim rješenjem utvrdila je konzervatorske uslove za revitalizaciju kompleksa tvrđave Mogren.