15-12-2017

Paštrovske pjesme i igre

Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca, protekle sedmice uspješno je realizovalo prvo međunarodno multidisciplinarno sistematsko terensko istraživanje i proučavanje muzičke i plesne tradicije i običaja Paštrovića.

Paštrovske pjesme i igre | Radio Televizija Budva

Projekat „Etno lab“ je okupio referentne etnomuzikologe, etnokoreologe, etnologe i antropologe iz CG, Srbije i BiH i više od dvadeset osoba iz ovog kraja koji su prezentovali tradicionalne i stare pjesme i igre.

Po konkursu za raspodjelu sredstava lokalnim NVO Opštine Budva, dobili smo većinu finansija a preostali dio i logistiku od TOB, HG Budvanska rivijera, Mediteran reklama, JU Muzeji i galerije i porodice Medin, istakao je gostujući u našem radiju, Dušan Medin sa kojim je razgovarala Branka Čvorović.