02-05-2019

PKCG: Dobre najave popunjenosti kapaciteta

Dobre najave popunjenosti kapaciteta u kolektivnom smještaju i više nego ohrabrujuća zainteresovanost za turističku ponudu daju nadu da će ovogodišnja sezona biti bolja od prošlogodišnje, saopšteno je iz Privredne komore.

PKCG: Dobre najave popunjenosti kapaciteta | Radio Televizija Budva

“Dosadašnji turistički pokazatelji ukazuju na činjenicu da će se sezona u Crnoj Gori razvijati u dobrom pravcu i ulivaju optimizam”, rekli su iz Stručne službe PKCG agenciji Mina-business.

Iz PKCG su naveli da je zainteresovanost za crnogorsku turističku ponudu više nego ohrabrujuća, iako je svaka sezona posebna i povlači sa sobom mnoge izazove.

“Raduje činjenica da su ove godine prve grupe turista došle već krajem marta. Predsezona ispunjava očekivanja i turistički promet bilježi rast u dolascima i noćenjima. U ovom periodu očekujemo goste iz Zapadne Evrope, odnosno Francuske, Njemačke, Austrije, Velike Britanije i Skandinavije”, kazali su iz Komore.

Crnu Goru je, kako su podsjetili, tokom prošle godine posjetilo 2,2 miliona turista koji su ostvarili 12,93 miliona noćenja. Prihodi od turizma u prošloj godini iznosili su 1,03 milijarde EUR i čine oko 24 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“Unaprjeđenje kvaliteta ponude hotelijera, niz osmišljenih tradicionalnih, modernih i avanturističkih manifestacija i sadržaja u pravcu privlačenja turista, karakterisaće i ovogodišnju ljetnju turističku sezonu”, smatraju u PKCG.

Prema njihovim riječima, prednost države je raznovrsna ponuda na malom prostoru, sigurna i bezbjedna destinacija bliska regionalnom emitivnom tržištu, kao i povezivanje seoskog gazdinstva i turizma.

“Crnogorska turistička ponuda je regionalno konkurentna, a hotelijeri i ugostitelji su pripremili atraktivne aranžmane, uz očekivanje da će ispuniti zahtjeve turista, za što je potrebno obezbjediti cjenovnu dosljednost i konkurentnost u odnosu na druge destinacije”, objasnili su iz Komore.

U cilju veće prepoznatljivosti crnogorske turističke ponude nameće se kao neophodnost povezivanje turizma i poljoprivrede.

“U stvaranju kompleksne turističke ponude Crne Gore kao povezane cjeline primorja i sjevera, vidi se najbolja mogućnost da se produži sezona i da se sjeveru pruže razvojni impulsi. Tradicionalni proizvodi visokog kvaliteta upotpunjuju turističku ponudu, a povezivanje poljoprivrede i turizma ogleda se i u razvoju seoskog turizma, naročito u sjevernem dijelu Crne Gore”, rekli su iz PKCG.

Početkom aprila prošle godine, počeo je zajednički program Vlade i Privredne komore, pod nazivom Kupujmo domaće, koji ima za cilj da, posebnim obilježavanjem proizvoda u objektima trgovačkih lanaca poboljša poziciju i vidljivost domaćih proizvoda na crnogorskom tržištu, kao i njihov plasman.

Iz Komore su rekli da je prošlogodišnju ljetnju sezonu obilježilo i ponavljanje nekih neriješenih situacija iz prethodnih godina na koje je turistička privreda ukazivala, a koje značajno umanjuju kvalitet turističke ponude.

“Uobičajene nepravilnosti koje su se uočavale su nelegalno izdavanja smještaja, prodaja izleta na šetalištu, buka, nelegalan rad ugostiteljskih i privremenih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, loša komunalna i lokalna infrastruktura“, precizirali su iz PKCG.

Turistička privreda smatra da je za prevazilaženje primjećenih nedostataka neophodno blagovremeno početi sa pripremama sezona. Potrebno je drugačije upravljati tokovima turizma uz kreiranje kalendara aktivnosti kojim bi se uskladila oblast izgradnje sa realizacijom sezone i potrebama turističke privrede.

“Za nesmetanu predsezonu i sezonu, neophodno je na vrijeme sprovesti procedure javnih nabavki, kako bi se u roku realizovale planirane aktivnosti i obezbijedilo završetak svih građevinskih radova najkasnije do kraja marta”, smatraju u PKCG.

U pravcu bolje dostupnosti destinacije, potrebno je preduzeti aktivnosti na unaprjeđenju aerodromske infrastrukture, posebno osposobljavanje aerodroma Tivat za noćne letove.

“Jedna od pretpostavki za nesmetanu realizaciju sezone je svakako i prevazilaženje problema sive ekonomije koja predstavlja nelojalnu konkurenciju preduzećima koja uredno izmiruju svoje obaveze i prisutna je u skoro svim segmentima turističke djelatnosti”, kazali su iz Komore.

Najčešće se manifestuje kroz neregistrovanje obavljanja djelatnosti, neprijavljivanje zaposlenih ili prikazivanje umanjenih prihoda i obračuna zarada.

“Uspješna borba protiv sive ekonomije moguća je samo ukoliko svi akteri shvate njenu važnost i pozitivne efekte po privredu zemlje. Samo kontinuitet, bolja međusobna saradnja i zajednički koordinisani rad nadležnih državnih i opštinskih organa i turističke privrede, dao dalji doprinos u procesu svođenja sive ekonomije na nivo koji neće ugrožavati zdrav dio ekonomije”, ocijenjeno je iz PKCG.

Već niz godina predstavnici turističke privrede ukazuju na to da kvalitet turističke ponude Crne Gore umanjuju privremeni objekti koji ne ispunjavaju standarde i higijensko-tehničke uslove, a locirani su u neposrednoj blizini stalnih turističkih kapaciteta i ulaze u zonu sive ekonomije.

“Restriktivniji pristup i strožija primjena propisa i standarda prilikom izdavanje odobrenja za rad privremenih objekata, čija se ponuda podudara sa onom u hotelima, restoranima ili u prodavnicama široke potrošnje, sa posebnim akcentom na privremene objekte na šetalištima, zaleđe plaža i u kontaktnim zonama urbanog jezgra opština, dao bi doprinos suzbijanju sive ekonomije u ovoj oblasti”, smatraju u PKCG.

Takođe, buka na otvorenom, u blizini smještajnih kapaciteta, predstavlja konstantan problem, limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma i rizik za zdravlje.

“Suzbijanje buke je jedan od prioriteta djelovanja, kako u ovoj, tako i u pripremi narednih turističkih sezona“, dodali su iz Komore.

Oni su zaključili da se biznis barijere koje opterećuju poslovanje u turizmu mogu riješiti samo strateški, partnerskom saradnjom i sinhronizovanim djelovanjem privrede i državnih institucija.

Izvor: MINA-BUSINESS