13-06-2017

Ivančević: Buka jedan od najvećih problema crnogorskog turizma

Buka na otvorenom, u blizini smještajnih kapaciteta, predstavlja konstantan problem, limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma i rizik za zdravlje, zbog čega je njeno suzbijanje jedan od prioriteta djelovanja, kako u ovoj, tako i u pripremi sledećih sezona, ocijenjeno je na tematskoj sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore (PKCG).

Ivančević: Buka jedan od najvećih problema crnogorskog turizma | Radio Televizija Budva

Prema riječima predsjednika Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG Dragana Ivančevića buka je jedan od problema koji se posebno manifestuju u posljednjih 20 godina, nanoseći štetu kvalitetu turističke ponude."Rješavanje tog problema ne traži dodatna ulaganja, već samo političku dobru volju da se zakon u potpunosti sprovede i utvrde nadležni za to. Želja nas u PKCG je da se stvori ambijent za kvalitetno obavljanje turističke djelatnosti koja doprinosi većim budžetskim prihodima kako opština tako i države", naveo je Ivančević.

On je upozorio da gosti, prema pravilima Frankfurtske liste, mogu cijenu aranžmana da umanje do 25 odsto ukoliko upute reklamaciju zbog buke tokom noći, odnosno do 40 odsto ukoliko se žale na dnevnu buku.

"To su ogromne štete koje trpimo i zbog čega plaćamo", naglasio je Ivančević.

Direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Petričević smatra da je buka "rak rana" našeg turizma i destinacije.

"Potrebno je da svi ozbiljno pristupimo rješavanju problema buke za što imamo potrebnu zakonsku regulativu koju je neophodno primjenjivati u cjelosti, kao i dobre volje ljudi u lokalu koji su dužni da to implementiraju", kazao je Petričević.

Vlasnik kompanije Real Estate koja upravlja hotelom Palata Venezia Ulcinj, Gani Resulbegović jedan je od privrednika koji je pitao koja je institucija nadležna za rješavanje problema buke.

"Potrebno je jasno identifikovati ko je nadležan za ovo pitanje kako bismo obezbjedili uslove za kvalitetnu turističku sezonu i spriječili gubitak gostiju", istakao je Resulbegović.

Prema riječima pomoćnika direktora JP za upravljanje morskim dobrom Rajka Malovića, za rješavanje problema buke potrebno je, prije svega, dobro planiranje.

"Pitanje je da li otvoreni barovi treba da budu u urbanim zonama ili ih treba izmjestiti. Ovaj problem se najbolje rješava donošenjem planova kojima bi se umanjio broj ovakvih objekata na kupalištima", naglasio je Malović.

Predsjednik odbora Ivančević je kao jedan od predloga zaključaka kandidovao da se resornom ministarstvu preporuči donošenje Pravilnika o limitatorima jačine zvuka u skladu sa Zakonom o turizmu.

Prema riječima Olivere Kujundžić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, uslov za donošenje pravilnika je usvajanje novog Zakona o turizmu, dok je problem nadležnosti po pitanju buke, najvećim dijelom, posljedica neusklađenosti Zakona o komunalnoj djelatnosti sa Zakonom o komunalnoj policiji.

Ona smatra da je potrebno da lokalne uprave same definišu nadležnosti ovih službi, jer im to zakon dozvoljava.

Načelnik Komunalne policije u baru Dragan Radulović smatra da problem buke u Baru i Sutomoru traži brzu reakciju.

"Svi lokali koji su tokom 2015. i 2016. godine prekoračili nivo buke su kažnjeni. Za sljedeću sezonu zajedničkim aktivnostima moramo napraviti akustične zone i na taj način izmjestiti objekte sa muzikom uživo van centra Sutomora i Bara", naglasio je Radulović.

Kako je istakao načelnik Komunalne polciije Kotora Zoran Vučinović, u ovoj službi postoji deficit kadrova zbog izdvajanja Komunalne inspekcije.

"Veći problem je nedostatak tehničkih rješenja, odnosno limitatora čije uvođenje u lokale tražimo već šestu godinu", kazao je Vučinović.

Dr Borko Bajić sa Instituta za javno zdravlje smatra da je donijetim izmjenama Zakon o zaštiti od buke oslabljen, jer propisuje da ona u periodu od 23 do sedam sati ne smije prelaziti 65 decibela, dok je ranije ta granica iznosila 50 decibela.

"U ovom stavu izmjene nijesu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima", istakao je Bajić.

Kako je saopšteno iz PKCG, sa današnje sjednice Odbora biće upućena inicijativa lokalnim upravama za određivanje odgovorne, kontakt osobe i telefon koji će biti u funkciji 24 sata i na koji će se prijavljivati nepravilnosti u vezi nepoštovanja propisa o zaštiti buke u životnoj sredini.Jedan od zaključaka je da se što hitnije okončaju procedure oko dostavljanja Nacrta zakona o turizmu u skupštinsku proceduru. Nedostajući podzakonski akt, Pravilnik o limitatorima jačine zvuka, kojim će se jasno definisati nadležnosti u vezi limitatora jačine zvuka, kojim se ograničava maksimalno propisani nivo buke, može se donijeti tek nakon usvajanja novog zakona o turizmu. Bez donešenog Pravilnika o limitatorima, inspekcijski organi ne mogu obaviti potpunu kontrolu u dijelu ugradnje i funkcionisanja limitatora, u ugostiteljskim objektima.

"Lokalnim samoupravama se preporučuje da sagledaju svoje kapacitete i, ako je potrebno, donesu odluku o povjeravanju dijela poslova inspekcijskog nadzora komunalnoj policiji po pitanju rješavanja problema buke", saopštili su iz PKCG.