10-03-2016

Plate po novom Zakonu od 16. marta

Zakon o zaradama u javnom sektoru objavljen je 8. marta u Službenom listu. U članu 50. piše da na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, što znači 16. marta ove godine, piše Pobjeda.

Plate po novom Zakonu od 16. marta | Radio Televizija Budva

Plate u javnom sektoru će biti veće u prosjeku pet odsto. Zakonom je predviđeno da se plate mogu povećati ako je budžet uravnotežen ili je u suficitu.

Moraju se smanjiti ako budžet ima deficit preko dva odsto BDP-a.

Ministar finansija Radoje Žugić je kazao da ovaj zakon uvodi red u ovu oblast, jer se ukidaju nadoknade za upravne odbore, komisije, radna tijela.

Oko koeficijenata, ali i izuzeća od primjene ovog zakona bilo je dosta rasprave u parlamentu.

Podsjetimo, šest regulatora najavili su tužbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona zato što nijesu izuzeti od njegove primjene.

Izuzeće su tražili Agencija za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost, Regulatorna agencija za energetiku, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za elektronske medije i Agencija za ljekove i medicinska sredstva i Komisija za hartije od vrijednosti.