26-09-2018

Počinje građevinska sezona za prvu zonu

Nakon pauze tokom turističe sezone, investitori na budvanskoj rivijeri počećeli su sa izvođenjem građevinskih radova 15. septembra, kada je i zvanično počela sezona gradnje za drugu, treću i četvrtu zonu po Odluci o komunalnom redu.

Počinje građevinska sezona za prvu zonu | Radio Televizija Budva

U prvoj zoni građevinska sezona se završava 15. maja, a investitori mogu početi da grade od 1. oktobra, kazala je pomoćnik načelnika za inspekcijske poslove u Službi komunalne inspekcije i komunalne policije Opštine Budva, Jelena Šćekić.

"Tokom sezone je bilo problema sa izvođačima radova koji nisu poštovali zabranu gradnje, ali su to građani i turisti redovno prijavljivali na naš dežurni broj telefona 068/815-094. Naša komunalna inpekcija je izlazila na lice mesta, gdje su nalagali zabranu gradnje uz propratnu novčanu kaznu", istakla je Šćekić.

Ona je istakla da su najviše kontrolisali privremene objekte u našem gradu, sa posebnim akcentom na kontakt zonu Starog grada.

Komunalna inspekcija i komunalna policija Opštine Budva ima dva sektora i posebne nadležnosti.

Komunalna policija radi poslove iz oblasti komunalnog reda koji se rešavaju na licu mjetsa, obično sa izrečenim novčanim nalogom.

Inspekcija vodi upravne postpke i prvo nalaže preventivne mjere, zatim represivne i sve se to završava rješavenjem kao upravnim aktom.