30-03-2021

Podaci policije: Lani bilo više od 680 protestnih okupljanja

Uprava policije je prošle godine obezbjeđivala 684 javna okupljanja, odnosno protesta, što je za 259 više nego godinu ranije, pokazuje izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i priredbama koji je usvojila Vlada, piše Dan.

Podaci policije: Lani bilo više od 680 protestnih okupljanja | Radio Televizija Budva

Foto: Portal, RTV Budva

Policija je lani obezbjeđivala i 182 javne priredbe.

“Na navedenim javnim okupljanjima i javnim priredbama prisustvovalo je oko 1.218.000 (880.000 je učestvovalo 2019.) građana”, piše u izvještaju.

Uprava policije je lani u 15 slučajeva donijela rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, dok je u 2019. to urađeno tri puta.

U izvještaju koji je Vladi predalo Ministarstvo unutrašnjih poslova konstatuje se da je lani uočena percepcija javnosti o selektivnom postupanju policije u odnosu na (ne)dozvoljavanje održavanja javnih okupljanja, obezbjeđivanje javnih okupljanja kao i različito postupanje u odnosu na obavezu prijavljivanja pojedinih javnih okupljanja.

U izvještaju se navodi da, osim što građani uočavaju selektivnost policije prema određenim javnim okupljanjima, isto mišljenje postoji i u samim policijskim redovima.
Policija je lani obezbjeđivala i 182 javne priredbe.

“Na navedenim javnim okupljanjima i javnim priredbama prisustvovalo je oko 1.218.000 (880.000 je učestvovalo 2019.) građana”, piše u izvještaju.

Uprava policije je lani u 15 slučajeva donijela rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, dok je u 2019. to urađeno tri puta.

U izvještaju koji je Vladi predalo Ministarstvo unutrašnjih poslova konstatuje se da je lani uočena percepcija javnosti o selektivnom postupanju policije u odnosu na (ne)dozvoljavanje održavanja javnih okupljanja, obezbjeđivanje javnih okupljanja kao i različito postupanje u odnosu na obavezu prijavljivanja pojedinih javnih okupljanja.