09-04-2020

Pokrenuta kampanja #BezbjednaDoma za žene žrtve nasilja u porodici

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Uprava policije i nevladine organizacija članice Operativnog tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pokrenule su akciju BezbjednaDoma, sa ciljem da žrtvama nasilja ukažu da nijesu same i da mogu dobiti pomoć.

Pokrenuta kampanja #BezbjednaDoma za žene žrtve nasilja u porodici | Radio Televizija Budva

Foto: MUP

Iz MUP-a su objasnili da je ta akcija pokrenuta kao dio nacionalne kampanje OstaniDoma, pokrenute u cilju prevencije širenja koronavirusa u Crnoj Gori.

Navodi se da će kampanju realizovati MUP, Uprava policije i nevladine SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Centar za ženska prava i Centar za romske inicijative.

Ocjenjuje se da su, u situaciji kada je ključna preventivna mjera u borbi protiv koronavirusa ostati kući, posebno ranjiva grupa žrtve nasilja u porodici, koje su u Crnoj Gori dominantno žene.

Iz MUP-a su kazali da je cilj kampanje, koju je podržala Britanska amabasada u Podgorici, da se ukaže žrtvama da nijesu same i da mogu dobiti pomoć i zaštititi sebe i druge članove porodice od nasilja.

"MUP i Uprava policije su tu za žrtve nasilja i pozivaju sve da prijave nasilje, kao i do sada, bez straha i odlaganja. Institucije su uz sve građane naše države, a posebno uz ranjive grupe kao što su žene žrtve nasilja", kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da od posebne pomoći da se sve žrtve nasilja zaštite mogu biti građani koji će prijaviti svako nasilje za koje imaju saznanja.

"Žrtva nasilja može biti vaša sestra, majka ili ćerka, pozovite Policiju i pomozite nekome ko u ovoj situaciji nema drugu opciju da se zaštiti od nasilnika", poručuje se u saopštenju.

Iz MUP-a su objasnili da će na materijalima koji će biti plasirani putem društvenih mreža i medija, biti broj telefona Uprave policije 122 na koji se mogu prijaviti nasilnici, broj nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici 080 111 111, koja je besplatna, anonima i dostupna 24 sata, sedam dana u sedmici, gdje je za žrtve nasilja obezbijeđena sveobuhvatna podrška.

Kako su kazali da materijalima će biti i brojevi za specijalizovanu besplatnu pravnu pomoć i psihološku podršku Sigurne ženske kuće – 069 013 321 (24/7), SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica 020 232 254 i 067 805 297 (24/7), Centra za ženska prava – 067 166 800 (od 9-17h, radnim danima) i Centra za romske inicijative – 067 104 700 (24/7).

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su tu za žrtve nasilja i pozivaju sve da prijave nasilje, kao i do sada, bez straha i odlaganja. Institucije su uz sve građane naše države, a posebno uz ranjive grupe kao što su žene žrtve nasilja.

"Doprinesimo svi da za svakoga kuća zaista bude dom. Policija će svakom prijavljenom slučaju pristupiti sa posebnom pažnjom, kao i do sada i, po prijavama, hitno reagovati", zaključuje se u saopštenju.