09-09-2021

Predstavljeno kulturno blago paštrovskih manastira

Sinoć je u crkvi Santa Marija, u okviru festivala Ćirilicom predstavljena knjiga Kultirno blago paštrovskih manastira (Mogućnosti turističke valorizacije ) autorke mr Lucije Djurašković.

Predstavljeno kulturno blago paštrovskih manastira | Radio Televizija Budva

Foto: Nikola Todorović

Akademik Aleksandar Čilikov je istakao da je poslije pedeset godina rada iskristalisao uski krug ljudi, vezanih za njegovu profesiju, koje on izuzetno cijeni, a Lucija Djurašković pripada tom krugu.

"Radi se o jednom izuzetnom stručnjaku, što je preporučilo za članstvo u CANU u Odboru za istoriju umjetnosti. Što se tiče knjige koja je pred nama, ja sam prepun utisaka, jer za jednu temu kao što je ova, jako kompleksan i veoma važan je izlagački koncept, a ovaj tekst je književno jasan.

Kada govorimo o Paštrovićima, neka mi ne zamjere, nemaju predstavu o tome kakva je umjetnička kultura paštrovske oblasti, koliko ona ima kvaliteta i zato je ova knjiga dragocjena. Značajna je sa aspekta nauke, sa stanovišta edukacije stanovništva i edukacije u srednjim i visokim školama, pogotovu na fakultetima za turizam. Za turističke poslenike ovo treba da bude neka vrsta Biblije, ovo je strateški dokumen kako treba da se valorizuje umjetnička baština u svhu turizma", istakao je akademik Čilikov.Konzervator, restaurator i arhitekta mr Dovrila Vlahović bila je jedan od recenzenata na ovoj knjizi.

" Jedan od najznačajnijih, mogu reći i najvrjedniji segment našeg nasljedja predstavljaju upravo paštrovski manastiri koji su i tema ove knjige. Njihova valorizacija i prezentacija od posebnog je značaja za promociju naše kulturne istorije i upravo zato treba da obavezuje sve naše strukture društva. Svijesni smo činjenice da je čuvanje kulturnog nasljedja kompleksno i da zavisi od brojnih faktora, prije svega od opšte svijesti lokalne zajednice!, rekla je mr Vlahović.Dr Predrag Zenović je istakao da je tema ove knjige vrlo važna za budućnost Paštrovića.

" Vjerujem da će ona biti jedna važna opomena o kakvom se bogatstvu kulturnom, u jednom prirodnom kontekstu radi i ustvari biće brana od nečeg što, čini mi se, prijeti ovom prostoru, a to je jedan investicioni talas koji pred sobom ne vidi nikakvu vrijednost. Želim da vjerujem da sve veća integracija naše države i prvanog sistema u evropski okvir, će donositi više tog tvrđeg prava koje će se odnositi na zaštitu kulturne baštine, budući da ta zaostavština ima nekoliko opasnosti koje joj prijete; zaborav, duhovni nemar, zub vremena i devastacija od strane čovjeka", rekao je Zenović.

Predstavljanjem knjige Lucije Djurašković, završen je ovogodišnji peti festival Ćirilicom, koji je od 23. avgusta održan u Budvi u organizaciji Narodne biblioteke Budva i Udruženja knjižara i idavača Crne Gore, saopšteno je iz press službe festivala.