25-12-2018

Prezentacija nacrta Izvještaja o regulatornom okviru i postojećoj praksi u Crnoj Gori za korišćenje plastičnih kesa

Prezentacija nacrta Izvještaja o regulatornom okviru i postojećoj praksi u Crnoj Gori za korišćenje plastičnih kesa | Radio Televizija Budva

Na sastanku Savjetodavnog tijela projekta "UNEP MARINE LITTER" koji sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a finansira se iz sredstava Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment), predstavljen je Nacrt Izvještaja o regulatornom okviru i postojećoj praksi u Crnoj Gori za korišćenje plastičnih kesa za čiju izradu je angažovana ekonomista Maša Tomković, spoljnji ekspert u ovoj oblasti.

Pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, te predstavnici opštinskih Sekretarijata koji se bave poslovima zaštite životne sredine iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve, kao i predstavnici komunalnih preduzeća iz Herceg Novog, Tivta i Budve.

"Ovim Izvještajem su obuhvaćeni i analizirani svi postojeći zakonski propisi iz oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori, kao i dat pregled zakonskog okvira u zemljama Evropske Unije i Mediterana, te upoređivanjem sa međunarodnim okvirom, u Izvještaju je ukazano na nedostatke u domaćim propisima i date su preporuke za njihovu dopunu i unapređenje kako bi se i kod nas uspostavio efikasan sistem upravljanja ovom vrstom otpada", navodi se u sapštenju.

Takođe, kako se ističe u saopštenju, u okviru Izvještaja analizirane su najbolje prakse drugih zemalja koje uvođenjem naplate plastičnih kesa, ali i popularizacijom korišćenja alternativnih, papirnih ili platnenih kesa uspješno upravljaju ovim problemom. Izvještaj takođe daje preporuke za primjenu nekih od mehanizama i u Crnoj Gori, prvenstveno na dobrovoljnoj osnovi, a sve u cilju smanjenja korišćenja plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu.

Imajući u vidu da je ovo prvi Izvještaj u Crnoj Gori koji se bavi problematikom plastičnih kesa kao otpadom koji ima značajan uticaj na životnu sredinu kopna i mora od izuzetnog značaja je bila diskusija na ovom sastanku u okviru koje su prisutni učesnici imali priliku da prenesu svoja iskustva, te iznesu svoja mišljenja, predloge i sugestije za unapređenje ovog dokumenta.

"Budući da otpad u moru, a posebno plastični otpad, predstavlja sve izraženiji problem, na sastnku je istaknuta važnost svih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i mjerodavnih podataka u cilju uspostavljanju efikasnijeg upravljanja otpadom koji na plaže dolazi iz mora i rijeka", zaključuju u saopštenju.

Finalna verzija ovog Izvještaja, koja će biti dostupna relevantnim insitutucijama u Crnog Gori, ali i svoj zainteresovanoj javnosti se očekuje početkom 2019. godine.