04-11-2021

Pristup internetu ima 80,8 odsto domaćinstava

U Crnoj Gori, prema anketi Monstata, pristup internetu kod kuće ima 80,8 odsto domaćinstava, što je 0,5 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

Pristup internetu ima 80,8 odsto domaćinstava | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

U domaćinstvima se pristup internetu uglavnom ostvaruje putem personalnog i prenosivog računara.

U istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u Crnoj Gori u ovoj godini, koje se odnosi na domaćinstva, navodi se da internetu putem personalnog računara pristupa 34,2 odsto anketiranih, a putem prenosivog, odnosno laptopa, netbooka i tableta 67,9 odsto.

Prema rezultatima istraživanja, koje obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti, mobilni uređaji kao platforme preko kojih se pristupa internetu bilježe konstantan i značajan rast.

“U odnosu na prošlu godinu zabilježen je rast od 1,8 odsto“, navodi se u istraživanju.

Kada je riječ o načinu pristupanja internetu, odnosno tipovima internet konekcije, najviše domaćinstava, njih 81,5 odsto, koristi fiksnu širokopojasnu konekciju. Mobilnu širokopojasnu konekciju koristi 61,1 odsto domaćinstava, dok 6,6 odsto koristi uskopojasnu konekciju.

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je rast od 1,3 odsto domaćinstava koja koriste mobilnu širokopojasnu konekciju.

Procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće iznosi 18,8 odsto. U odnosu na prošlu godinu procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće smanjio se 0,4 odsto.

Kada je u pitanju teritorijalna zastupljenost interneta u domaćinstvima, ona je najmanja na sjeveru i iznosi 73 odsto, dok je u južnom regionu najveća i iznosi 89,8 odsto.

Pristup internetu u naseljima koja nijesu gradskog tipa iznosi 71,3 odsto, dok je u naseljima koja su gradskog tipa pristup internetu veći i iznosi 85,4 odsto. Pristup internetu kod kuće u naseljima gradskog tipa se povećao u odnosu na prošlu godinu 0,5 odsto.

Rezultati istraživanja pokazuju da sa porastom prihoda raste i procenat domaćinstava koja imaju internet.

Od domaćinstava koja imaju prihod od 300 do 600 EUR, 89,4 odsto ima pristup internetu kod kuće i zabilježen je rast od 1,2 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Od domaćinstava koja imaju prihod preko 600 EUR, 98,6 odsto ima pristup internetu kod kuće. Rezultati istraživanja pokazuju da se procenat domaćinstava sa prihodom preko 600 EUR koja posjeduju računar povećao 0,6 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Istraživanje je pokazalo da je u posljednja tri mjeseca 82,2 odsto anketiranih pojedinaca koristilo internet, od kojih 90,2 odsto svakog ili skoro svakog dana, dok je osam odsto njih koristilo internet najmanje jednom sedmično.

Procenat korišćenja interneta skoro svakog dana je veći kod žena i iznosi 93,2 odsto, dok je kod muškaraca 87,8 odsto.

Aktivnosti koje su ispitanici najčešće preduzimali putem interneta u privatne svrhe u posljednja tri mjeseca su telefoniranje putem interneta/video razgovori 97,1 odsto, korišćenje društvenih mreža 86,8 odsto, dok je 80,2 odsto njih saopštilo da je čitalo ili preuzimalo online novine ili časopise.

Istraživanje je pokazalo da je procenat onih koji nikada nijesu kupili ili naručili robu ili usluge putem interneta 53,5 odsto, dok procenat onih koji jesu iznosi 46,5 odsto.