11-11-2019

Profit HG Budvanske rivijera 4,88 miliona, od prodaje 18,44 miliona eura

Hotelska grupa Budvanska rivijera na kraju septembra ove godine imala je profit od 4,88 miliona eura, pokazuje izvještaj o poslovanju te kompanije, pišu Dnevne novine.

Profit HG Budvanske rivijera 4,88 miliona, od prodaje 18,44 miliona eura | Radio Televizija Budva

Akcionarsko društvo, u čijem su sastavu sada hoteli Palas i Castellastva u Petrovcu, Aleksandar i Mogren u Budvi, kao i Turističko naselje Slovenska plaža, iako je ove godine imala ulaganja, te unutrašnje restruktuiranje, očigledno je izuzetno dobro poslovala tokom glavne turističke sezone.

Poslovni prihodi za prvih devet mjeseci iznosili su 20,05 miliona, od kojih je 18,44 miliona eura stigla prodajom kapaciteta i usluga u pet hotela.Rashodi su u istom periodu iznosili 15,33 miliona eura. Od toga, na zarade zaposlenih odnosilo se 5,69 miliona, na materijal potreban za nesmetani rad hotela dato je 3,76 miliona, amortizacija je dostigla 1,83 miliona, a više od četiri miliona eura usmjereno je na ostale poslovne rashode.

Ipak, finansijski tokovi u ovom dijelu imali su negativan rezultat od 6.164 eura, pošto je priliv bio 27.233, a odliv 33.397 eura.

Kako je rezultat iz ostalih poslovnih aktivnosti donio u kasu još 174.165 eura, Budvanska rivijera tako je završila treći kvartal sa finalnih 4,88 miliona eura.

Ukupna imovina kompanije u ovom periodu iznosila je 140,78 miliona eura, od kojih se 139,06 miliona eura odnosi na nekretnine i opremu.

Za dugoročne finansijske aranžmane izdvojeno je 1,65 miliona, za kratkoročne ukuljučujući gotovinu 12,54 miliona, a na zalihe 1,41 milion eura.

Sadašnji osnovni kapital ima vrijednost 55,04 miliona eura i raspoređen je u više od osam miliona akcija. Za sredstva i obaveze na dugi rok rezervisano je 6,06 miliona, a na kratki rok još 3,95 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznose 7,96 miliona, dok je neraspoređena dobit dostigla je 9,76 miliona eura.

Većinski akcionari HG Budvanska rivijera su 25. juna dali zeleno svijetlo za restruktuiranje kompanije. Osnovano je novo akcionarsko društvo, Sveti Stefan hoteli, kojeg čine Sveti Stefan i Miločer sa zemljištem koje im pripada, procijenjene vrijednosti 60,76 miliona eura, a za koje je Adriatic Properties dugoročni zakupac. U okviru kompanije je poslovao i Hotel Piva koji je prodat sredinom jula.

U vlasničkoj strukturi kompanije, Vlada ima učešće od 41,64 odsto, fond PIO 12,82, a Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto dionica. Srpska AIK banka vlasnik je 15,23 odsto akcija, kompanije Stratex Development i Stratex Hospitality ima 9,4 odnosno 5,83 odsto, a fizička lica 9,13 odsto akcija. Ostali vlasnici zajedno imaju 1,67 dionica.