22-05-2023

Projekat za rekonstrukciju DZ Budva na reviziji, od sedam zdravstvenih objekata, počela izgradnja tri

Vladini zvaničnici su, u prethodne dvije godine, najavili izgradnju najmanje sedam novih zdravstvenih objekata u Crnoj Gori, a do sada je počela gradnja tri, od kojih se dva finasiraju iz fondova Evropske unije (EU).

Projekat za rekonstrukciju DZ Budva na reviziji, od sedam zdravstvenih objekata, počela izgradnja tri | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Među zdravstvenim objektima čija je gradnja najavljena su nove bolnice u Podgorici i Pljevljima, urgentni centri u Podgorici i Nikšiću, dvije zgrade za klinike u Glavnom gradu, kao i Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za javno zdravstvene krizne situacije.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je, u septembru prošle godine, kazao da su u toku i pripreme za tendere zbirne vrijednosti deset miliona EUR za rekonstrukciju opštih bolnica Bijelo Polje, Berane, Cetinje i Nikšić, kao i domova zdravlja u Ulcinju, Budvi, Cetinju i Plavu.

Agencija MINA je od Ministarstva zdravlja tražila informacije o tome u kojoj fazi izgradnja najavljenih objekata, ako je počela, ako nije – da li su obavljene administrativne pripreme i raspisani tenderi, kada se očekuje početak njihove izgradnje, a kada završetak započetih.

U odgovorima Ministarstva, koje potpisuje Šćekić, navodi se da su u Crnoj Gori u posljednje dvije godine pokrenuti projekti vrijedni preko 50 miliona eura, i da se trenutno sprovodi više od 20 projekata opremanja, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje u oblasti zdravstvenog sistema.

„Uloženi su maksimalni napori da se blagovremeno pokrenu sve potrebne procedure kako bi se sredstva odobrena kako iz EU fondova, tako i iz kapitalnog budžeta države, koristila na najefikasniji način i u skladu sa planiranom dinamikom“, kazao je Šćekić.

Kako je naveo, krajem jula prošle godine počela je izgradnja Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici, rok za realizaciju je 18 mjeseci, a vrijednost investicije preko sedam miliona eura.

„Završena je gruba gradnja i u toku je usklađivanje enterijera sa potrebama krajnjeg korisnika“, precizirao je Šćekić.

U februaru ove godine počela i gradnja objekta za klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, a rok za realizaciju tog projekta je 18 mjeseci.

Šćekić je, u odgovorima na pitanja agencije MINA, naveo da se taj projekat realizuje iz sredstava EU, i da je njegova ukupna vrijednost preko osam miliona EUR.


kamen temeljac za izgradnju Klinike za mentalno zdravlje (Foto: Gov.me)

„Završeni su temelji zgrade, trenutno se radi betonska ploča u ravni sa zemljom i očekujemo veoma brzo završetak grubih betonskih radova“, kazao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, jedan od značajnih projekata, vrijedan preko tri miliona eura, je izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim cetrom za vanredne situacije i unapređenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama.

камен темељац за изградњу Клинике за ментално здравље kamen temeljac za izgradnju Klinike za mentalno zdravlje (Foto: Gov.me)
Taj projekat, koji se realizuje u krugu Instituta za javno zdravlje, takođe se finansira iz EU sredstava, a rok za završetak radova je 12 mjeseci.

„Još jedan projekat koji se finansira iz EU fondova, vrijednosti preko dva miliona eura, je adaptacija i opremanje devet mikrobiooških laboratorija, i njegova realizacija je u toku. Rok za realizaciju je devet mjeseci“, kazao je Šćekić.

On je precizirao da se radi o laboratorijama u domovima zdravlja Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Cetinje, Ulcinj, Bar, Budva i Kotor, kao i u Bolnici Brezovik.

Raspisan javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za OB Pljevlja

Odgovarajući na pitanja o izgradnji novog objekta Opšte bolnice u Pljevljima, Šćekić je rekao da je raspisan javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, čiji će finalni izvještaj biti objavljen 16. juna.

„Nakon toga će se pristupiti izradi glavnog projekta, a nakon završetka glavnog projekta i njegove revizije slijedi tender za izgradnju tokom sljedeće godine“, kazao je Šćekić.

Govoreći o izgradnji Urgentnog bloka pri Kliničkom centru Crne Gore, on je rekao da je u toku upotpunjavanje projektnog zadatka.

„Pribavljena je ostala dokumentacija potrebna za objavljivanje javnog konkursa za idejno rešenje. Očekuje se raspisivanje javnog konkursa u drugoj polovini godine“, naveo je Šćekić.

Kada je u pitanju projekat izgradnje Urgentnog centra Opšte bolnice u Nikšiću, on je kazao da je glavni projekat završen i da je revizija u završnoj fazi.

„Očekujemo raspisivanje tendera za izgradnju u trećem kvartalu“, dodao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, osim navedenih, pokrenuti su procesi adaptacije i rekonstrukcije niza objekata zdravstvenih ustanova širom Crne Gore.

„Za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju objekta Opšte bolnice u Bijelom Polju je završena tenderska procedura, a ugovor očekujemo uskoro, kada će se početi sa radom“, kazao je Šćekić.

Kako je naveo, za Dom zdravlja u Ulcinju je takođe završena tenderska procedura, potpisan ugovor za izvođenje radova i upravo se radi na pripremi za njihov početak.

Šćekić je kazao da je revidovani glavni projekat za radiloško odjeljenje u Domu zdravlja u Plavu završen, i da gaje Ministarstvo zdravlja uputilo Upravi za kapitalne projekte na dalju proceduru.

„Dok je projekat za rekonstrukciju Doma zdravlja u Budvi na reviziji, očekujemo njegovo dostavljanje narednih dana i dalje procesuiranje Upravi u cilju raspisivanja tendera za izvođenje radova“, dodao je Šćekić.

Takođe su, kako je naveo, pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije dječije bolnice na Cetinju.

„U toku je priprema projektnog zadatka i pribavljanje ostale dokumentacije neophodne za raspisivanje javnog konkursa od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma“, kazao je Šćekić.

Na Cetinju se, dodao je on, u Domu zdravlja sprovodi projekat sanacije krova i fasade za koji je u aprilu zaključen ugovor sa izvođačem radova, pa se radi na pripremi za početak radova.

Prema riječima Šćekića, za realiazaciju projekata vezanih za Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane, završeni su tenderski postupci, izabrani izvođači i radi se na pripremi za početak radova.

„Takođe, u toku su tenderske procedure za nabavku vrijedne medicinske opreme u iznosu od preko šest miliona eura“, kazao je Šćekić.

On je precizirao da se radi o tri magnetne rezonance, za bolnice u Bijelom Polju, Nikšiću i Baru, multislajsnom skeneru u Kliničkom centru, opremi za dvije angiosale i dva mamografa za KBC u Beranama i Kotoru, kao i ostale medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

Evidentne brojne potrebe za adaptacijom, rekonstrukcijom...

Šćekić je kazao da je činjenica da u zdravstveni sistem nije bilo značajnih ulaganja dugi niz godina, a da su evidentne brojne potrebe za adaptacijom, rekonstrukcijom, opremanjem i izgradnjom objekata u zdravstvenom sistemu.

„Kako bi obezbijedili adekvatnu infrastrukturu i bolje uslove rada osoblju, kao i bolje uslove boravka pacijentima u cilju pružanja najbolje zdravstvene usluge“, dodao je Šćekić.