29-07-2021

Prosječna zarada u junu 530 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 530 eura, što je isti nivo kao u maju.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Prosječna neto zarada u junu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 0,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 792 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,2 odsto proizilazi da su realne zarade u istom periodu pale 0,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u junu su u odnosu na maj porasle u sektorima djelatnosti: usluge smještaja i ishrane 4,6 odsto, vađenje ruda i kamena tri odsto, prerađivačka industrija 2,8 odsto, poslovanje sa nekretninama 2,3 odsto, državna uprava, ostale uslužne djelatnosti, kao i stručne, naučne i tehničke djelatnosti po 1,8 odsto.

Rast su zabilježili sektori snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama 1,5 odsto, umjetnost zabava i rekreacija, snabdijevanje električnom energijom po jedan odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,9 odsto i građevinarstvo 0,4 odsto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u junu je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen u sektorima djelatnosti: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,2 odsto, informisanje i komunikacije 2,1 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, trgovina na veliko i malo 0,8 odsto i finansijske djelatnosti i osiguranje 0,3 odsto.


(MINA Business)