29-07-2022

Prosječna zarada u junu 708 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 708 EUR, što je 0,3 odsto manje u odnosu na maj.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Prosječna neto zarada u junu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 33,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 873 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj porasle 1,8 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 2,1 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječna bruto zarada je u drugom kvartalu ove godine je, u odnosu na prvo ovogodišnje tromjesečje, zabilježila pad od 0,3 odsto.

Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade u junu su u odnosu na maj porasle u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,8 odsto, vađenje ruda i kamena 4,2 odsto, poslovanje nekretninama 3,5 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje tri odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 2,7 odsto, građevinarstvo 2,6 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 1,2 odsto, prerađivačka industrija 0,9 odsto i stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0,3 odsto.

Pad prosječne neto zarade u junu je u odnosu na maj zabilježen u sektorima informisanje i komunikacije 3,3 odsto, usluge smještaja i ishrane tri odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 2,8 odsto, finansijske i djelatnost osiguranja 2,4 odsto.

Pad zarada je evidentiran i kod umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti dva odsto, ostalih uslužnih djelatnosti 1,9 odsto, saobraćaja i skladištenja jedan odsto, administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti 0,9 odsto, obrazovanja 0,7 odsto i trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 0,3 odsto.


(MINA Business)