29-06-2023

Prosječna zarada u maju 793 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je, prema podacima Monstata, iznosila 793 EUR i bila je 0,9 odsto veća u odnosu na april.

Prosječna zarada u maju 793 EUR | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija

Prosječna neto zarada u maju je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 11,7 odsto.

Prosječna bruto zarada u maju je iznosila 988 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,5 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su u odnosu na april porasle u sektorima usluge smještaja i ishrane 2,8 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,9 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje po 1,8 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,6 odsto, građevinarstvo 1,5 odsto, trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala 1,4 odsto i stručne, naučne i tehničke djelatnosti i umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti po 1,3 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima saobraćaj i skladištenje i finansijske i djelatnosti osiguranja po jedan odsto, informisanje i komunikacije 0,9 odsto, snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 0,7 odsto, obrazovanje 0,4 odsto i ostale uslužne djelatnosti 0,3 odsto.

Pad neto zarade u maju je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija jedan odsto, vađenje ruda i kamena i poslovanje nekretninama po 0,6 odsto i prerađivačka industrija 0,2 odsto.