30-06-2020

Prosječna zarada u maju je iznosila 518 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je, prema podacima Monstata, iznosila 518 EUR, što je 0,6 odsto manje u odnosu na april.

Foto: Arhiva

Prosječna neto zarada u maju je u bila jedan odsto viša u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prosječna bruto zarada u maju iznosila je 773 EUR.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april porasle 0,1 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu pale 0,7 odsto", navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su u odnosu na april porasle u sektorima građevinarstvo, informisanje i komunikacije po 4,3 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom četiri odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja četiri odsto, snabdijevanje električnom energijom 3,4 odsto, ostale uslužne djelatnosti 2,4 odsto, vađenje ruda i kamena 0,7 odsto, kao i obrazovanje 0,6 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 15,5 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 12,3 odsto, usluge smještaja i ishrane 5,7 odsto, saobraćaj i skladištenje 5,6 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 3,8 odsto, trgovina na veliko i malo 2,6 odsto, prerađivačka industrija, stručne, naučne i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti po 2,2 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto i državna uprava i odbrana 0,5 odsto.

Izvor: Mina