18-09-2019

Prva neradna nedjelja za trgovce biće 20. oktobar

Prva neradna nedjelja za crnogorske trgovce biće 20. oktobar a Ustavni sud tek treba da uzme u proceduru predlog poslodavaca o ocjeni ustavnosti te odredbe, što može trajati oko pola godine.

Prva neradna nedjelja za trgovce biće 20. oktobar | Radio Televizija Budva

Inicijativu Unije poslodavaca da se ukine odredba o neradnoj nedjelji, kako smatraju u Uniji slobodnih sindikata, za većinu zaposlenih u trgovini je još jedan napad na prava zaposlenih, kao i na evropske i civilizacijske vrijednosti. Sindikalci kažu i da nije utemeljena tvrdnja poslodavaca da se time narušava Ustavom predviđena sloboda preduzetništva.


Unija poslodavaca je podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, osim malog broja izuzetaka.

Inicijativu su tražili tržni centri “Delta”, “Kamelija” i “Gintaš”. U trgovini radi oko 40.000 radnika.

“Inicijativu smatramo još jednim napadom na radna prava zaposlenih u trgovini, sektoru gdje su ta ista prava najugroženija u Crnoj Gori, gdje radnici gotovo konstantno rade prekovremeno sa samo jednim slobodnim danom u toku mjeseca, bez prava na slobodan dan u vrijeme državnih i drugih praznika, gdje nerijetko jedan zaposleni obavlja poslove za dvoje ili troje radnika. Tvrdnje Unije poslodavaca da je prethodno pomenuti član Zakona o unutrašnjoj trgovini suprotan članu 59 Ustava Crne Gore, koji ograničava slobodu preduzetništva ako je to neophodno radi zaštite zdravlja ljudi, ocjenjujemo neutemeljenim jer je vrijeme koje radnik posveti odmoru i porodici i te kako važno za njegovo zdravlje i dostojanstvo. Odmoran radnik je zadovoljan radnik, samim tim i odgovorniji i posvećeniji svojim radnim zadacima koje obavlja u toku radne nedjelje, što se direktno oslikava i na produktivnost same kompanije”, naveli su iz Unije slobodnih sindikata “Vijestima”.


Oni podsjećaju da su se svi socijalni partneri, pa i Unija poslodavaca, 2011. dogovorili da se članom 62 Zakona o radu još eksplicitnije i imperativnije propiše da je nedjelja obavezan dan sedmičnog odmora za sve one čija priroda posla ne zahtijeva da rade na taj dan.

“Jasno je da je u praksi sveprisutna pojava kršenja te norme i da bi poslodavci voljeli da radnici svoje zadatke obavljaju 24 sata na dan, ne mareći za poštovanje norme koju smo zajednički usvojili. Zbog očigledne nemogućnosti da se postojećom zakonskom regulativom zaštiti pravo radnika, prvenstveno radnika u trgovini, na jedan slobodan dan nedjeljno, USSCG je svesrdno podržao izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima se na eksplicitan način propisuje zabrana rada nedeljom i predviđaju izuzeci”, naveli su iz USS-a.

Iz ove sindikalne centrale ističu da suština nije u nepostojanju zakonske norme koja prepoznaje nedjelju kao neradni dan, već kod donosilaca odluka i inspekcija nije bilo volje da se stane na put zloupotrebama jednog značajnog broja poslodavaca koji zakone ne poštuju.

“Činjenica je da trgovina ne pripada sektoru kojem priroda posla i organizacija rada zahtjevaju neprekidan rad, odnosno rad nedjeljom, te stoga vjerujemo da se prihodi trgovaca neće ovim ugroziti već da će se samo preliti na ostale dane. Takođe, USSCG očekuje od Ministarstva ekonomije da konačno pristupi donošenju podzakonskog akta kojim će propisati kriterijume i pravila o izdavanju dozvole za rad za državne i druge praznike, što su bili dužni donijeti još u oktobru 2013. godine, a što nisu učinili, čime su u potpunosti onemogućili sprovođenje i primjenu Zakona o državnim i drugim praznicima. Ovo posebno iz razloga što su zaposleni u brojnim drugim djelatnostima u istom položaju kao i zaposleni u trgovini (npr. građevinarstvo, šumarstvo…). Dobro bi bilo da se i za njih Vlada sjeti, da ni njihova ‘priroda posla i organizacija rada ne zahtjeva rad nedjeljom’”, smatraju u USS-u.