05-04-2020

Radonjić: Vlada da u paket mjera uvrsti obustavu restrikcija do 90 dana

Prava Crna Gora Budva poziva Vladu da u paketu mjera uvrsti nezaobilazne obustave restrikcija koje bi olakšale proces ekonomske konsolidacije gotovo svim građanima, koji su teško pogođeni novonastalom situacijom, navodi se u saopštenju koje potpisuje član Izvršnog odbora Jovan Radonjić.


Saopštenje prenosimo integralno:

Prava Crna Gora poziva Vladu da u paketu mjera uvrsti nezaobilazne obustave restrikcija koje bi olakšale proces ekonomske konsolidacije gotovo svim građanima, koji su teško pogođeni novonastalom situacijom.

Smatramo velikim propustom Vlade da pored svih propisanih mjera Nacionalnog koordinacionog tijela izostavi obustavu restrikcija sa elektrodistributivne mreže na period od 90 dana, što je od daleko veće važnosti nego čak određivanje moratorijuma na otplatu kredita u bankama i mikrokreditnim finansijskim institucijama.

Savremeni život je nezamisliv bez električne energije, te su građani u trenutnoj situaciji upavši u oskudicu u velikim nevoljama da podmire mjesečne račune za električnu energiju, koji su po odnosu cijena za isporučenu el energiju u poređenju sa drugim državama jedni od ubjedljivo najviših u Evropi, uprkos drastično slabijem dohodku po glavi stanovnika.

Tražimo hitno da Vlada uzme u obzir i ovu mjeru koja je morala od početka da se nađe na listi propisanih mjera obzirom na njen značaj po egzistenciju crnogorskih građana.


Mogli su se prethodnih dana vidjeti u medijima predlozi koji se tiču odlaganja plaćanja i djelimičnog otpisa dugova, ali nikako ne smijemo prenebregnuti najtežu sankciju, a to je isključenje sa elektrodistributivne mreže, a čija obustava je izostavljena.

Takođe, insistiramo da Vlada i nadležne institucije sistema uvedu mjere koje smatramo neophodnim, a koje bi se morale dodati setu propisanih mjera od pojave koronavirusa u Crnoj Gori koji je paralisao privredni život zemlje koji je ionako osiromašen, a to su:

-odlaganje postupka izvršenja za sva fizička i pravna lica pred Javnim izvršiteljem, odnosno sudovima shodno važećem Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju na period od 90 dana

-obustava isključenja sa telekomunikacionih mreža, za sve korisnike sa važećim pretplatničkim ugovorima sa operaterima u Crnoj Gori, takođe na period od 90 dana

Takođe apelujemo da se ograniči rad trgovinskih radnji subotom do 12h, jer smo se danas mogli uvjeriti da je većina poslodavaca danas propisala rad do 13h i time direktno utiče na svoje kupce i zaposlene da prekrše aktuelnu ublaženu zabranu kretanja koja danima vikenda traje od 13-5h i time ih može dovesti u neprijatan položaj da budu osumnjičeni za neko krivično djelo "Nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti", odnosno neko drugo krivično djelo iz korpusa krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.