22-03-2023

Regionalni vodovod: Danas obilazak radova na dionici PK Prijevor – Lastva Grbaljska

Danas će predstavnici DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, obići radove druge faze izgradnje regionalnog sistema vodosnabdijevanja koji će biti organizovan u 11 časova, na dionici PK Prijevor – Lastva Grbaljska.


Foto: Regionalni vodovod

Kako navode iz Regionalnog vodovoda, u pitanju je izgradnja prve dionice cjevovoda PK Prjevor -Tivat , na potezu PK Prijevor - Lastva Grbaljska.

"Budući da se širom svijeta 22. marta obilježava Svjetski dan voda, u cilju podsjećanja na izuzetnu važnost vode i vodnih resursa, vjerujemo da je idealna prilika za obilazak upravo ovaj dan", navode u saopštenju.

Navedenom obilasku radova prisustvovaće ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, gospođa Ana Novaković-Đurović sa svojom delegacijom kao i predstavnici opština Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi.


Informaciia o aktivnostima na izgradnji druge faze RVS

Nestašice vode i prve restikcije (1972. g.) na Crnogorskom primorju uticale su na opredjeljenje tadašnjih rukovodstava kako na državnom tako i na nivou šest primorskih opština [Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj) i opštine Cetinje da donesu 1975. godine mudru i hrabru odluku o potrebi izgradnje regionalnog vodovodnog sistema [u daljem tekstu RVS).

Trebalo je punih 35 godina da se stvore politički, finansijski i organizaciono - tehnički uslovi za realizaciju ovog izuzetnog kompleksnog poduhvata i da nakon velikih traganja, uloženog ogromnog truda i sredstava 27. jula 2007. godine, poteče "rijeka" regionalnog vodovodnog sistema ka primorskim gradovima.

Izgradnja RVS je predviđena u tri faze:

Prva faza izgradnje podrazumijevala je izgradnju RVS, kapaciteta 1000 l/s, do svih opština na Crnogorskom primorju. Spajanjem 2021. godine Opštine Herceg Novi na RVS konačno je završena Prva faza izgradnje ovog izuzetno značajnog poduhvata.

Druga faza podrazumijeva povezivanje kapaciteta RVS na 1600 l/s. Ista podrazumijeva izgradnju cjevovoda cca 16 km na dionici Prijevor Tivat, kao i ugradnju dodatnih pupnih postrojenja.

Treća faza podrazumijeva izgradnju lokalne hidrotehničke infrastrukture za naselja Veliki pijesak, Dobre Vode i Utjeha u Baru i Kruče u Ulcinju.

Prema planovima Vlade Crne Gore i Regionalnog vodovoda početak realizacije druge faze izgradnje RVS bio je predviđen za 2025. godinu. Nakon rekordne isporuke vode u 2005. godini, kada je iskorišćenost sistema za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi dostizala u dužem vremenskom periodu nivo od 100% kapaciteta nametnula se potreba na hitno iniciranje aktivnosti na izgradnji planiranog novog cjevovoda kojim će se postojeći kapacitet podići sa postojećih 330 l/s na 600 l/s, pri čemu se sagledava mogućnost dodatnog povećanja kapaciteta na 700-750 l/s.

Naime, postojeći kapaciteti RVS-a ne mogu zadovoljiti potrebe nesmetane realizacije turističkih objekata vrijednih više milijardi kao i obezbijediti dalje unaprjeđenje standarda zivota građana na ovom području.

Zbog svega navedenog donijeta je odluka da se u najkraćem roku pristupi aktivnostima za izgradnju novog cjevovoda na dionici Prijevor- Tivat cca L6 km. Za potrebe efikasne realizacije, izgradnje predmetnog cjevovoda je podijeljena na dvije aktivnosti. Naime, izgradnja cca 2,2 km cjevovoda na dionici Prijevor - Lastva Grbaljska se realizuje zasebno, kako bi se u što kraćem roku djelimično povećao kapacitet dijela sistema od Budve do Tivta, dok će se ostatak cjevovoda, na dionici Lastva Grbaljska - Tivat, izgraditi zajedno sa rekonstrukcijom magistralne saobraćajnice na istom potezu.

Regionalni vodovod je, shodno prethodnim planovima rada sproveo aktivnosti na izradi i reviziji Glavnog projekta cjevovoda na dionici PK ,,Prijevor" - Lastva Grbaljska i izradi Elaborata o nepotpunoj eksproprijaciji zemljišta. Sprovedene su i aktivnosti koje su rezultirale donošenjem odluke o javnom interesu za izgradnju predmetne infrastrukture od strane Vlade Crne Gore i Opštine Budva, a pokrenut je i postupak nepotpune eksproprijacije privatnog zemljišta za potrebe izgradnje cjevovoda. Takođe, shodno procedurama EBRD, sproveden je i postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju cjevovoda i Ugovor je sklopljen 30. 11. 2020. godine nakon proceduralne verifikacije sprovedenih postupaka od strane EBRD.

Vrijednost investicije je 1.642,957 €. lzvođač je Konzorcijum ,,lndel Inzenjering - Civil engineer". Izgradnja ovog cjevovoda, DN 700 mm, cca 2,2 km, je planirana u toku 2022. godine, ali usljed zastoja u obezbjeđenju nadzornog organa na osnovu Sporazuma sa Upravom za saobraćaj predmetna aktivnost odlagana do posljednjeg kvartala. Pozitivan zapisnik o kontroli prijave gradnje je obezbijeđen u oktobru, nakon što je Društvo samostalno obezbijedilo nadzorni organ, čime su se stvorili uslovi za početak izvođenja radova. Sredstva su obezbijeđena po Ugovoru zaključenom 26.12.2019. godine između REGI0NALN0G VODOVODA CRNOGORSK0 PRIMORf E ("Zajmoprimac") i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOf ("Banka "). Garancije za kredit EBRD u iznosu od 1,2 miliona eura dala je Vlada Crne Gore.

Očekivani završetak radova je 15.06.2023. godine.

DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"