12-04-2023

Regionalni Vodovod: Veliki broj objekata na primorju koji nisu izmirili obaveze

Zbog neizmirenja zakonskih obaveza od strane jednog broja objekata Regionalni vodovod trpi finansijske posledice, saopšteno je iz pomenutog preduzeća.


Foto: Regionalni vodovod

Navode da se DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ se već duže vrijeme suočava sa problemom plaćanja posebne nadoknade od strane značajnog broja subjekata koji su izgradili objekte na Crnogorskom primorju bez građevinske i upotrebne dozvole.

"Zbog toga Regionalni preduzima niz aktivnosti kako bi se izvršila kontrola izdatih građevinskih dozvola, sa ciljem provjere da li su objekti izgrađeni, odnosno stavljeni u upotrebu uz prethodno pribavljanje kompletne potrebne dokumentacije. Kao što je poznato, obaveza svih investitora je da prilikom izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja izvrše plaćanje posebne naknade na investicije definisane Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja (,,Sl. list Crne Gore br“. 56/16) od čega 80% pripada ovom Društvu, dok preostali dio od 20% pripada opštini na čijoj teritoriji se realizuje investicija", navode oni u saopštenju.

Preciziraju da u periodu od 2008. do 2011. godine, po tada važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, izmirenje predmetne naknade nije bio uslov za izdavanje građevinske dozvole, već je bila obaveza investitora da tu naknadu izmire prije upotrebe objekta, odnosno u fazi pribavljanja upotrebne dozvole.

"Dakle, obaveza investitora za objekte za koje su izdate građevinske dozvole u periodu od 2009. do 2011. godine u pogledu plaćanja posebne naknade ne postoji do trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, a upotreba objekata bez prethodno izdatih upotrebnih dozvola je predmet kontrole i preduzimanja mjera od strane drugih organa na šta je naše Društvo više puta ukazival", ističe se u saopštenju.

"Sa Upravom za inspekcijske poslove dana 15.04.2014. godine zaključen Protokol o saradnji, u kom je između ostalog definisano da će Uprava za inspekcijske poslove sprovesti kontrolu objekata na Crnogorskom primorju izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno stavljenih u upotrebu bez upotrebne dozvole.Uprava za inspekcijske poslove je nakon obilaska terena sačinila izvještaje o statusu izgrađenih objekata. U izvještajima je konstatovao da većina objekata iste nije privela namjeni, ali konstatovani su i slučajevi upotrebe objekta bez prethodno izdate upotrebne dozvole. Međutim, o konkretnim mjerama preduzetim protiv tih lica Regionalni vodovod nije informisan", poručuju iz Vodovoda.

Dodaju, Napominjemo da je Regionalni vodovod ovaj potencijalni problem u izbjegavanju od plaćanja posebne naknade za objekte za koje su izdate građevinske dozvole bez prethodno plaćene naknade odavno prepoznao i aktivno je učestvovalo i prilikom izrade novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je usvojen 2017. godine".

"Tada je na inicijativu Regionalnog vodovoda uvrštena je dodata odredba u članu 227 koja se odnosi upravo na ove objekte i obavezu plaćanja naknade prilikom izdavanja upotrebne dozvole. Imajući u vidu finansijske izazove sa kojima Regionalni vodovod susreće, kao i procijenjeni iznos od posebne naknade koje bi trebalo da prihoduje Regionalni vodovod apeluje na nadležne subjekte da u najhitnijem roku pristupe rješavanju ovog problema", zaključuje se u saopštenju.