08-07-2015

Saopštenje za javnost Demokrata

Saopštenje za javnost Demokrata | Radio Televizija Budva

"Demokratska Crna Gora ne može a da ne ukaže na probleme sa kojima se, od kad je na upravljanje JP “Morsko dobro” data Gradska marina u Budvi, kao luka od lokalnog značaja, susreću građani Budve. Problemi su brojni ali fokus bismo stavili na one glavne. Naime, Ugovorom o koncesiji Gradske marine, koncedent, JP “Morsko dobro”, i koncesionar “Strateks” grupa i njihov od skora partner “Dogus” grupa iz Turske, koncesionar se između ostalog obavezao i da pomorsku luku u Budvi, koja predstavlja opšte dobro države Crne Gore, koristi tako što će obavljati djelatnosti koje su u javnom interesu. Na to koncesionara obavezuje i Zakon o koncesijama (član 2., stav 1., i stav 2., alineja 1.) i Zakon o lukama (član 2., stavovi 1. i 2.). Nakon spornog Predloga zakona o eksproprijaciji, koji je sa velikom pažnjom ispraćen u javnosti, gdje se naglasak takođe stavlja na famozni problem javnog interesa, taj isti problem susrećemo i u ova dva važeća zakona. Ne ulazeći u opširna pravna tumačenja pojma javnog interesa, suština je da se ne smije dozvoliti da se javni interes koristi kao eufemizam za privatni interes. Građani Budve, koji koriste usluge Gradske marine, najbolji su svjedoci na koji način koncesionar upravlja ovim opštim dobrom. Njihov isključivi interes je privatizovanje Gradske marine i postavljanje sopstevnih uslova koji su običnim građanima najblaže rečeno surovi. U krajnjem, to kao posljedicu može imati to što u gradskoj marini više neće ostati niti jedno plovilo mještana, koji ne mogu finansijski iznjeti cijenovnik za lučke usluge i vezove koji je sada na snazi. Dovoljno govori činjenica da za cijenu koju građani plaćaju koncesionaru za lučke usluge na nivou godine, svake godine možete kupiti po jednu barku, dok recimo u Splitu cijena veza iznosi stotinu eura. Ne ostvaruju svi građani koji posjeduju plovila profit na račun usluga koja mu se pružaju u Gradskoj marini, pa tako nije ni pravedno da plaćaju istu cijenu. Razumijemo da koncesionar osnovnu motivaciju za upravljanje Gradskom marinom vidi u zaradi, i to niko ne osporava, ali tražimo da se nađe način da budvanska marina sačuva makar malo svoje autentičnosti i primorskog duha. Konačno, nadležni organ koji je dužan da sprovodi inspekcijske poslove i kontroliše sprovođenje Ugovora o koncesiji je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, ali on tu svoju zakonsku obavezu ne ispunjava.

Demokrate insistiraju na tome da se u najskorijem roku obezbjedi dio u marini koji će se koristiti isključivo za potrebe građanstva. Dakle, da se osim komercijalnih vezova, vrate i komunalni vezovi, koji su, dok je marinom upravljala Opština Budva bili jedina vrsta vezova. U skladu s tim, zahtjevamo i da se cijene zakupa veza i lučkih usluga snize do neke optimalne granice, koja neće dodatno pogađati budžet građana. Samo na taj način se može obezbjediti dosljedno ispunjavanje javnog interesa. U suprotnom, ispaštaće pomorska privreda, a sve veći broj građana će biti prinuđeno da se odrekne njihovog načina života, koji krasi svako primorsko mjesto, a to je život sa morem, od mora i na moru. Takođe, zahtjevaćemo da se iz koncesionog područja apsolutno izuzme vaterpolo bazen, koji mora ostati u isključivom vlasništvu Vaterpolo kluba “Budvanska rivijera”.

Kao nova, mlada stranka, još uvijek nemamo mogućnost odlučivanja, ali smo uvjereni da ćemo već nakon prvih narednih izbora biti u mogućnosti da se izborimo za prava građana koja su još od pada Berlinskog zida u Crnoj Gori svjesno “gurana” na poslednje mjesto, i da ćemo uspjeti da sačuvamo ono rijetko što još uvjek nisu proglasili luksuzom – autentične običaje i način života primoraca i ljudi koji vole more", navodi se u saopštenju.