10-03-2020

Savjet za građansku kontrolu pohvalio komandira CB Budva Slobodana Kovačevića

Savjet za građansku kontrolu rada policije je provjerio aktivnosti policije, 7. marta 2020. godine, vezano za obezbjeđenje vaterpolo utakmice na zatvorenom bazenu "Dragan Trifunović" u Budvi, između klubova "Primorac" (Kotor) i "Partizan" (Beograd, Republika Srbija - RS). Postupak je, kako navode, podrazumijevao pregled dostupnih video snimaka, uvid u službenu i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Savjet za građansku kontrolu pohvalio komandira CB Budva Slobodana Kovačevića | Radio Televizija Budva

Savjet je konstatovao da je Centar bezbjednosti (CB) Budva sačinio kvalitetan plan obezbjeđenja utakmice i da su policijski službenici po istom postupali.

"Na ulazu južne tribine bazena policija je obezbjeđivala navijače "Partizana", njih oko 150 koji su organizovano došli, uglavnom iz Nikšića i Bara. Negodovali su zbog činjenice što je privatno obezbjeđenje sprovodilo detaljni pretres i oduzimalo nedozvoljene predmete. Istakli su da za pretresom nema potrebe, da "nijesu Šiptari" i da se "nalaze u svoj zemlji" uz prijetnju da će se fizički obračunati sa zaštitarima i policijom. Zaštitari su jednom od navijača privremeno oduzeli majicu sa grbom RS zbog čega su ostali navijači agresivno reagovali potiskujući policiju uz psovke i uvrede. Kako privatno obezbjeđenje nije moglo nastaviti svoje aktivnosti, policija je blokirala ulazna vrata kako bi se spriječio nasilan ulazak navijača. Izdato je glasno i jasno naređenje navijačima da napuste prostor ispred ulaznih vrata i da se zbog bezbjednog održavanja utakmice zabranjuje ulazak. Grupa navijača se oglušila na izdata naređenja pokušavajući i dalje da nasilno uđu na stadion. Policijskim službenicima je izdato naređenje da intervenišu ručnim sprejom sa nadražujićim dejstvom. Dio navijača koji su već bili na tribinama pokušava nasilno da izađe vani. Otvoren im je prolaz i izašli su vani uz omalovažavanje policijskih službenika. Tada cijela grupa navijača kreće prema ulaznim vratima bazena. Lica koja su ih predvodila su izvadili kaiševe iz pantalona a policijski službenici su zasuti kamenicama. Upotrebom ručnoj spreja jednu grupu navijača policija je uspjela da potisne sa stepeništa na plato ispred bazena. U isto vrijeme desetak navijača je pokušavalo kaiševima da udare policijske službenike a ostali ih gađaju kamenjem, uljed čega je povrijeđeno sedam policijskih službenika a polomljeno je i više prozorskh stakala na prizemlju i spratu objekta. Uslijedilo je nakon toga i naređenje da se isprazni tribina kako bi se uspostavila kontrola nad objektom u cjelini. Kompletna navijačka grupa se nalazila ispred objekta. Nastavljeno je kamenicama da gađaju policijske službenike i sa pokušajem da nasilno uđu u objekat. Nakon ponovne upotrebe ručnog spreja dio navijača je nastavio da gađa policiju kamenicama, šok bombama, bakljama i suzavcem. Nakon toga je izdato naređenje da se upotrijebi hemijsko sredstvo prema jednoj grupi navijača koji nijesu postupili po izdatim naređenjima i nastavili su sa napadima prema policiji", saopštili su iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije dodajući:

"Nakon upotrijebljene hemije, grupa navijača se povukla ka plaži nastavljajući da gađaju policijske službenike ali i u pravcu vidnog označenog policijskog i sanitetskog vozila (vlasništvo Zavoda za hitnu medicijsku pomoć - HMP) . Tom prilikom su oba vozila oštećena".

Savjet je konstatovao da je policijskim službenicima izdato naređenje da stave zaštitne maske jer će se upotrijebiti hemijsko sredstvo kao sredstvo prinude.

Savjet je ocijenio da su nesporno stekli svi uslovi za upotrebu sredstava prinude utvrđenih zakonom. Kako je došlo do remećenja javnog reda i mira u većem obimu, nepostupanja po izdatim upozorenjima i naređenjima i do ugrožavanja bezbjednosti postupajućih policijskih službenika upotrijebljena su hemijska sredstva i to dva CS metka iz puške Smitsvesson, kalibra 37 mm, gus gun, serijski broj PY4255 koja se nalaze na zaduženju u CB Budva.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je konstatovao da je izvještaj o upotrebi sredstava prinude podnijet u odgovarajućem zakonskom roku kao i da je u roku formirana Komisija za utvrđivanje okolnosti upotrebe sredstava prinude.

Savjet je konstatovao da je lišeno slobode po nalogu tužioca 34 građanin, dok je postupano, bez zadržavanja, i prema sedmorici maloljetnika (šestorica iz Bara i jedan iz Podgorice). Trojica građana su državljani RS (M.V. iz Zaječara), BiH (S.Š. iz Bileći) i Sjeverne Makedonije (G.S. iz Štipa) dok su svi ostali crnogorski državljani.

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 404. stav 1 KZ CG “učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo” krivična prijava je podnijeta protiv 34 građana: I.S, M.Š, V.B, M.B, G.D, M.Đ, S.N, Mi.Š, svi iz Nikšića, N.D, M.M, M.S, V.K, N.V, M.Š, M.K, V.Đ, P.V, D.Š, S.J, M.J. i M.M, svi iz Bara, protiv D.R. i M.Z. iz Budve, protiv A.G, B.Đ, R.D, P.J. i M.M. iz Podgorice, B.P. iz Mojkovca i M.R. iz Kotora.

Građani - M.B, M.Š, M.Š, G.D, N.V, V.B. i V.K - procesuirani su i zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 KZ.

Savjet je obaviješten da će se tužilac izjasniti da li će biti još procesuiranih u odnosu na uništavanje imovine ukoliko se uspješno prepoznaju lica koja su to učinila.

Povrijeđeno je pet policijskih službenika M.L, D.P, D.K, V.B. i D.B. kao i dvojica starješina Ž.K. i R.K.

Policijski službenici su sva lica lišena slobode odvela na zdravstveni pregled u jedinicu Zavoda za HMP u Budvi pri čemu su kod devetoro građana - M.M, M.V, P.V, V.Đ, S.N, M.Š, B.P, M.Š, i G.D. - konstatovane lakše tjelasne povrede.

Savjet je vještačio te povrede i registrovao da se uglavnom radi o subjektivnim tegobama uzrokovanih udisanjem gasa. Ostale povrede nijesu ekstezivnije prirode i uobičajene su kod događaja poput ovog - gdje se navijači sukobe s policijom.

Savjet za građansku kontrolu rada policije osuđuje huligansko ponašanje navijača vaterpolo kluba "Partizan" u Budvi.

Način na koji su postupali navijači - što uključuje i stvaranje nesigurnosti kod ostalih građana, uništavanje imovine i napadi na policijske službenike - može da uputi na mnogo snažnije motive od navijačke mržnje i rivalstva. Savjet naročito najoštrije osuđuje napade na policijske službenike.

Savjet pozdravlja činjenicu da su svi građani lišeni slobode odvedeni na zdravstveni pregled. To je odgovoran i profesionalan postupak. Savjet takođe ocjenjuje da je postupanje u službenim prostorijama policije prema svim građanima lišenim slobode bilo profesionalno i zakonito.

Savjet izdaje opštu ocjenu da je postupane policijskih službenika u cjelini bilo profesionalno i zakonito, ali da je neophodno dodatno provjeriti sve pojedinačne slučajeve u kojima se konstatuju povrede. Provjerama, nakon konkretizacije primjedbi od strane građana, treba provjeriti da li je neko od postupajućih policijskih službenika upotrijebio neko od sredstva prinude za koje nije, konkretnom prilikom, izdato naređenje.

Savjet pozdravlja i podržava policijsko-tužilačke aktivnosti i ocjenjuje da je državno tužilaštvo, kroz kvalifikaciju aktera ovog događa, pružilo adekvatan društveni odgovor na nasilje.

Savjet pohvaljuje komandira Stanice policije CB Budva Slobodana Kovačevića koji je profesionalno rukovodio obezbjeđenjem ovog događaja.