17-06-2020

Prekoračena policijska ovlašćenja u Budvi

Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je u Centru bezbjednosti Budva vanrednu sjednicu kojom je predsjedavao Aleksandar Saša Zeković.

Prekoračena policijska ovlašćenja u Budvi | Radio Televizija Budva

Savjet je, u prisustvu policijskih starješina, pažjiivo razmotrio više pojedinačnih situacija i analizirao dostupne video zapise i fotografije.

"Savjet je konstatovao da nije realizovana ranija preporuka o obaveznoj identifikaciji svih policijskih službenika. Iako nije bila upitna identifikacija postupajućih policijskih službenika (što potvrđuje službena dokumentacija, patrolni listovi i prepoznata odgovornost neposrednih starješine koji rukovodi izvršavanjem konkretnih zadataka), Savjet je ocijenio da u konkretnoj situaciji pojedini pripadnici interventne grupe CB Herceg Novi i CB Budva, sa zaštitnom opremom, nijesu imali jasne i vidljive oznake.

Primjena propisa koji regulišu identifikaciju policijskih službenika je nedosljedna i kasni, i Savjet poziva ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije da se to pitanje bez odlaganja riješi jer u interesu javnosti i kredibiliteta policije", navode u saopštenju.

"Savjet je konstatovao prekoračenje ovlašćenja od strane policijskih službenika CB Bar, S.K. i A.H, prema građaninu M.M. Upotreba fizičke snage i konkretnog zahvata trebalo je da prestane čim je prestao otpor lica prema kojem je upotrijebljena.

Primjena konkretnog zahvata u predjelu leđa i vrata građanina M.M. je bila bez osnova. Savjet ocjenjuje da se upotreba tog zahvata treba ograničiti", navode iz Savjeta.

U radu sjednice učestvovali su članovi Savjeta Branislav Radulović, Zoran Čelebić i Aleksandar Mugoša. Po pozivu su učestvovali načelnik CB Budva Zoran Vučinić i komandir Stanice policije Slobodan Kovačević koji su odgovarali na brojna pitanja predsjednika i članova Savjeta i cilju razjašnjenja današnje primjene policijskih ovlašćenja, saopšteno je iz Savjeta.