20-12-2017

Sjutra 14. redovna sjednica SO Budva

Redovna 14. sjednica Skupštine opštine Budva zakazana je za sjutra, sa početkom u 10 časova, u zgradi Akademije znanja.

Sjutra 14. redovna sjednica SO Budva | Radio Televizija Budva

Između ostaolog, govoriće se o Predlogu Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Budva za 2017.

Ništa manja pažnja odbornika lokalnog parlamenta odnosiće se i na razmatranje predloga Odluka o određivanju mjesečne novčane naknade za zakup poslovnog prostora potrebnog za rad partija, o davanju saglasnosti na korišćenja nepokretnosti kuća Meda, o prenosu prava radi formiranja urbanističkih parcela, saglasnosti za gradnju, kao i za ustanovljavanja privremenog prava službenosti, te izmjenje i dopune odluke o osnivanju javne ustanove dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju. Na dnevnom redu su i izmjene i dopune odluke o osnivanju drušatva sa ograničenom odgovornočću, sportsko - rekreativni centar Budva i Mediteranski sportski centar Budva, rješenje o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora doo Vodovod i kanalizacija Budva, kao i izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzeji i galerije Budva i "Grad teatar", i izvještaj o radu obrazovnih ustanova sa teritorije Opština Budva.

Predsjednik Skupštine Đorđije Vujović je ranije najavio da će do kraja kalendarske godine biti održana još jedna sjednica na kojoj će biti sumirani rezulatati godine koja je na izmaku.