07-08-2020

SNP CG: Zadnjih desetak dana crnogorsko državljanstvo protivzakonito stekao veliki broj lica

Iz SNP CG ocijenili su da je ažuriranje biračkog spiska od strane Uprave policije, bez kontrole učesnika u parlamentarnom procesu, najveća prepreka povjerenju u izborni proces. Kako su istakli, zadnjih desetak dana crnogorsko državljanstvo je protivzakonito stekao veliki broj lica koja nisu imala pravnog osnova za upis. Ta lica, prema njihovim riječima, vještački uvećavaju birački spisak."Za poslednja tri parlamentarna izborna ciklusa u konkretnim brojkama to izgleda ovako: broj birača na parlamentarnim izborima koji su održani 2012. godine je uvećan za 15.750 birača u odnosu na prethodne parlamentarne izbore održane 2009. godine. Na parlamentarnim izborima 2016. godine, broj birača je bio veći za 14.762 u odnosu na parlamentarne izbore održane 2012. godine. Prema poslednjim podacima koje je 15.07.2020 godine u javnost iznio ministar Nuhodžić, broj novoupisanih birača za predstojeće izbore koji će se održati krajem avgusta je već na taj dan iznosio 12.839 novih birača a upis u birački spisak traje sve do nekoliko dana prije održavanja izbora. Za pomenuti period, prema podacima državnog MONSTAT-a, broj stanovnika u Crnoj Gori je porastao za manje od 2.000", stoji u saopštenju.

Iz SNP-a dodaju da je za osvajanje jednog poslaničkog mandata u parlamentu Crne Gore na poslednjim parlamentarnim izborima održanim 2016. godine bilo potrebno 4.545 glasova. Podvlače da to, prema njihovim riječima, znači da broj novoupisanih birača između dva izborna ciklusa donosi 3-4 nova poslanika u crnogorskom parlamentu.

"Lako je zaključiti na osnovu ovoga da bi DPS izgubio sve prethodno održane izbore da nije nezakonito i bez kontrole, u birački spisak ubacivao podobne birače. Opšte je poznato i više puta kamerama zabilježeno da na dan izbora, za novac glasaju osobe iz drugih država, na dan glasanja lica ubačena sa susjednih teritorija u pograničnim opštinama, kao i osobe iz Crne Gore koje vrše višestruko ostvarivanje biračkog prava na nekoliko lokacija u Crnoj Gori", smatraju u ovoj partiji.

Kako dodaju, oni su u nekoliko navrata u prethodnom periodu tražili uvid u cjelokupan birački spisak kako bi se, kažu, izvršila provjera zakonitosti upisanih birača.

"Takva vrsta provjere mora biti omogućena svim političkim partijama a ne samo podobnim NVO koje je ministar odredio da vrše provjeru biračkog spiska. Naime, provjeru biračkog spiska će vršiti Zlatko Vujović (Centar za monitoring i istraživanje – CEMI), Dragan Koprivica (Centar za demokratsku tranziciju – CDT), Danilo Papović (Građanska alijansa – GA) i Milena Bešić (Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM). Podaci o biračima se sada mogu analizirati i upoređivati samo i isključivo na onaj način na koji je to predvidio MUP, pojedinačnom provjerom svakog birača za koga je potrebno posjedovanje njegovih ličnih podataka", poručili su iz SNP-a izrazivši sumnju u način upisa u registar državljana, a to, kako ističu, mogu da potkrijepe konkretnim dokazima.

"To je najveći problem kada je u pitanju legitimnost izbornog procesa. Tražimo transparentnu provjeru osnova za izdavanje uvjerenja o prebivalištu jer izražavamo sumnju da se ova uvjerenja izdaju licima koja su upisana u birački spisak a ne mogu da ostvare biračko pravo jer nemaju zakonski rok za rezidencijalni uslov."

Iz ove partije dodaju da im se, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, mora dozvoliti da izvrše uvid u dosijee, kako bi utvrdili hronologiju upisa lica u registar državljana i to za lica za koja budu zahtijevali provjeru. Smatraju da se državljanstvo stiče u upravnom postupku i za svakog od upisanih državljana mora postojati zakonima predviđena dokumentacija.

"Svim državljanima Crne Gore koji žive i rade u inostranstvu poručujemo da ćemo posredstvom ambasada Njemačke, Luksemburga, Belgije, Švedske, Švajcarske i drugih, tražiti provjeru statusa državljanstva u državama u kojima žive. Ukoliko se utvrdi da imaju dva državljanstva, zatražićemo otpust iz državljanstva druge države jer posjeduju crnogorsko državljanstvo ili brisanje iz registra crnogorskih građana na osnovu kojeg nelegalno ostvaruju biračko pravo u Crnoj Gori i direktno utiču na političke prilike države u kojoj ne žive i ne rade", zaključuje se u saopštenju.