08-04-2021

Tripković Marković na čelu NTO-a

Nova direktorica Nacionalne turističke organizacije biće, kako saznaje portal RTV Budva, Ana Tripković Marković (45) iz Budve.Po završetku Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu radila je u Naftnoj industrije Srbije kao samostalni stručni saradnik, a potom kao projekt menadžer za MICE turizam u turističkoj agenciji Talas-M u Budvi.

Po dolasku u Crnu Goru, 2008. godine, odbranila je magistarski na Fakultetu za turizam Bar, na temu "Strateški pravci razvoja Budve, kao turističke destinacije", a na istom je fakultetu i doktorirala na temu ,,Strateško upravljanje razvojem turizma Crne Gore“. Bila je docent na tom i na Fakultetu za biznis i turizam Budva.

Doktorsku disertaciju na temu “Strateško upravljanje razvojem turizma Crne Gore” odbranila je 2012. godine na Fakultetu za turizam Bar, Univerzitet “Mediteran” Podgorica.

Proglašena je za najboljeg mladog naučnog radnika Univerziteta „Mediteran“ za studijsku 2008/2009. godinu. Obajvila je više naučnih radova iz oblasti turizma, među kojima i monografiju na temu “Turizam i strateški razvoj u Crnoj Gori”.

Radila je na projektu Ministarstva nauke, (Vlada Crne Gore) “Vidovi održivog turizma u NP »Skadarsko jezero« - u funkciji privrednog aktiviranja prirodnih i kulturnih resursa”, kao i na projektu Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore”, u saradnji sa Horwath International.

U periodu od 2017. do 2019. godine radila je kao šefica Kancelarije za evropske integracije i saradnju Opštine Budva.