16-02-2021

U Budvi 2.900 registrovanih izdavaoca smještaja, stižu subvencije

Vlada Crne Gore opredijelila je 3,5 miliona eura za subvenicje zakupcima u zoni Morskog dobra, 150.000 eura za turoperatere i 5,5 miliona eura za izdavaoce privatnog smještaja.

U Budvi 2.900 registrovanih izdavaoca smještaja, stižu subvencije | Radio Televizija Budva

Vlada Crne Gore u okviru subvencija za privredu, predvidjela je i pomoć u turizmu.

"Što se tiče subvencija za turizam i ugostiteljstvo, one se odnose na oslobađanje dijela obaveza prema Morskom dobru, vezano za zakupe i taj iznos subvencja na godišnjem nivou iznosiće do 3, 5 miliona eura. Što se tuče turoperatora, 150.000 eur je iznos oprdeijeljen za podršku, dok je za dio podrške privatnog smještaja iznos subvencija 5,5 miliona eura i zainteresovani se mogu javiti ministarsvu uz potrebnu definsanu dokumentaciju objavljenu na sajtu Ministarsva ekonomskog razvoja", kazala je Slavica Maslovar, sekratarka Sekretarijata za privredu.

Ona je istakla da se ovo donosi isključivo na registrovane izdavaoce smještaja.

"Njih je u Budvi, 2.900 odnosno 32.000 ležajeva. U pitanju su fizička lica koja su upisana u centralni registar za izdavanje smještaja, sa ne više od deset soba odnosno ne više od 20 ležajeva, a kada su u pitanju kampovi, ne više od 15 smještajnih jedinica. Prilikom prijavljivanja osim same prijave koja sadrži osnovne podatke o izdavaocu smejštaja i samom smještaju potrebno je dostaviti i važeće rješenje o upisu u centralni turistički registar koji prati i rješenje o kategorizaciji, kao i potvrdu iz Poreske uprave da su izmirili sve svoje obaveze po osnovu obavljanja ugostiteljske djelatnosti do 2109. godine, kazala je Maslovar.

Subevncije za privatne izdavaoce smejštaja važe samo za one kojima je dozvola za rad važeća.

D.P