08-04-2021

Uprava policije: Ne ograničavamo kretanje, već sprovodimo mjere

Iz Uprave policije su podsjetili da, pored potvrda koju izdaje poslodavac, osobe koje se žele kretati između opština iz kojih je zabranjen izlazak i ulazak, moraju posjedovati i rješenje o radnom odnosu ili ugovor o radu.

Uprava policije: Ne ograničavamo kretanje, već sprovodimo mjere | Radio Televizija Budva

Foto: Uprava policije

Službenici policije, povodom najave kretanja organizovanih kolona vozila ka Podgorici, ne ograničavaju kretanje, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju, koja je na snazi.

Iz Uprave policije su podsjetili da, pored potvrda koju izdaje poslodavac, osobe koje se žele kretati između opština iz kojih je zabranjen izlazak i ulazak, moraju posjedovati i rješenje o radnom odnosu ili ugovor o radu.

"Tako da se sve osobe koje ispunjavaju propisane uslove i imaju ova dokumenta, mogu nesmetano kretati između opština", navodi se u saopštenju.

Iz policije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju usvojene mjere i na taj način olakšaju rad i postupanje policijskih službenika.