25-10-2023

Usvojena Strategija za razvoj zdravstva

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite, digitalizcija zdravstvenog sitema, prevencija i promocija zdravlja, ključni su ciljevi Strategije za razvoj zdravstva do 2027. godine koju je Vlada danas usvojila.

Usvojena Strategija za razvoj zdravstva | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija / pixabay

Vlada je, osim Strategije, usvojila i Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da je prilikom izrade Strategije urađena analiza stanja kojom su detektovani svi problemi unutar zdravstvenog sitema.

„A koji ukazuju na potrebu unapređenja sistema kroz strateške ciljeve, postavljene na širokoj osnovi kako bi dali prostora da se kroz akcione planove unaprijedi svaki segment zdravstva“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su ključni strateški ciljevi univerzalna zdravstvena zaštita sa posebnim fokusom na unapređenje primarne zdravstvene zaštite, digitalizcija zdravstvenog sistema, prevencija i promocija zdravlja, kao i spremnost zdravstvenog sitema na vanredne situacije.

Kako su naveli, univerzalna zdravstvena zaštita podrazumijeva jednako kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve građane.

„Da bi to ostvarili, potrebno je sprovesti reforme na primarnom nivou i unaprijediti isti“, ocijenili su iz Ministarstva.

Iz tog resora su ukazali da, prema svjetskim standardima, primarni nivo zbrinjava oko 70 odsto usluga.

„Samim tim, rasterećuju se sekundarni i tercijarni nivoi, ljekari imaju više vremena da se posvete pacijentima sa težom patologijom, a to podrazumijeva kvalitetniju zdravstvenu zaštitu“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su kazali da su zadržavanje ljekara nakon pripravničkog staža dvije godine na primarnom nivou i stimulacija ljekara da idu na specijalizaciju iz porodične medicine, jer u tom slučaju neće morati da čekaju dvije godine do specijalizacije, neke od ključnih mjera koje su predviđene, kako strategijom, tako i zakonom.

„Predviđen je set mjera poput izrade obima prava za pacijente, proširenje ovlašćenja izabranih doktora, pojednostavljenje procedura oko upućivanja i ostvarivanja prava na terapiju“, rekli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, predviđeno je i proširivanje ovlašćenja farmaceuta u pružanju zdravstvene zaštite.

Iz Ministarstva su kazali da će se unapređenjem softverskog rešenja stvoriti uslovi za integraciju zdravstvenog sistema i stvaranje elektronskog zdravstvenog kartona, što će olakšati i rad ljekarima.

Digitalizacija će, kako su istakli, omogućiti kvalitetno povezivanje svih nivoa zdravstvenog sistema, stvaranje dobre baze podataka kako bi mogli kreirati kvalitetnije zdravstvenu politiku.

„Dakle, na taj način ćemo stvoriti jedan moderan zdravstveni sistem po mjeri građanina“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je cilj donošenja strategije da se poboljša zdravlje populacije, ojača prevencija vanrednih situacija, pripremljenost i reagovanje na iste, te obezbijedi bolji kvalitet i efikasnost u pružanju zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Kako su pojasnili, Strategija se temelji na ključnim vrijednostima u zdravstvenom sistemu Crne Gore, koji podržavaju zdravstvenu zaštitu kao pravo svih građana koje se mora poštovati u skladu sa najvišim mogućim zdravstvenim standardima i dostignućima moderne medicinske teorije i prakse.

Iz Ministarstva su rekli da je Strategija izraz posvećenosti smanjenju nejednakosti u zdravlju i da je pripremljena kroz inkluzivan proces u više faza, uključujući podršku Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije.

„Ključni element vizije zdravijeg života i smanjenja nejednakosti u Crnoj Gori podrazumijeva da zdravstveni sistem bude kvalitetan, efikasan i da promoviše zdravlje građana svih uzrasta na način što će dostići sljedeće ciljeve: produženje života, poboljšanje kvaliteta života vezano za zdravlje, smanjenje razlika u zdravlju, unapređenje finansijske zaštite“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su načela solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta temelj su izgradnje održivog i integrisanog zdravstvenog sistema u čijem je centru građanin.

„Ovi principi su ujedno i nosioci socijalno orijentisanog evropskog zdravstvenog sistema, kojem Crna Gora teži, kao zemlja u procesu integracije u Evropsku uniju“.