29-05-2020

VIDEO: Incidenti ispred zgrade Opštine

Nakon što je sjednica SO Budva pauzirana na pola sata, kako bi zasijedali nadležni odbori, zabilježeni su incidenti ispred zgrade Opštine.

Okupio se veliki broj ljudi, pojedini upućuju uvrede predstavnicima političkih partija.U toku pauze odbori razmatraju predlog o razrješenju predsjednika Opštine Budva i predlog Odluke o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine.