30-03-2023

Više od tri miliona EUR za nove programe podrške

Vlada je, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, usvojila Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu vrijedan tri miliona EUR, koji će kroz paket mjera finansijsko-nefinansijske podrške doprinijeti daljem jačanju i razvoju crnogorske privrede.

Više od tri miliona EUR za nove programe podrške | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da se tim programom targetira dalji podsticaj investicija kroz nabavku opreme, digitalna transformacija biznisa, prelazak sa linearnog na cirkularni model poslovanja, jačanje izvoznih potencijala privrednih subjekata, jačanje marketinških aktivnosti, podrška početnicima u biznisu uz mentorsku podršku, a sve to kako bi se na najbolji mogući način zadovoljile potrebe privrede.

“Pozivam crnogorsku privredu i sve koji su zainteresovani da se prijave za ove program”, kazao je Đurović, predstavljajući programe podrške.

Programom za unapređenje konkurentnosti je predviđeno devet programskih linija, i to za nabavku opreme velike vrijednosti, podršku malim ulaganjima, podršku digitalizaciji, za podsticaj cirkularne ekonomije, podršku internacionalizaciji, unapređenje marketinga, kao i linije vaučeri za žene i mlade u biznisu, početnike u biznisu i za pružanje mentoring usluga.

Pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške, definisani su pojedinačnim programskim linijama.

Takođe, usvojen je i Program za razvoj i promociju zanatstva za ovu godinu, za koji je opredijeljeno 175 hiljada EUR kroz pružanje finansijske podrške za nabavku opreme i alata namijenjenih za obavljanje zanatske djelatnosti, kao i organizacije i učestvovanja na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama.

“Program podrazumijeva finansijsku podršku na principu refundacije i to na način da zanatlija finansira 100 odsto svih troškova do završetka aktivnosti za koju konkuriše, nakon čega mu se po podnošenju dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava za realizaciju aktivnosti, od Ministarstva odobrava povraćaj dijela troškova”, navodi se u saopštenju.

Odobrena podrška može pokrivati do 70 odsto opravdanih troškova u okviru prve komponente, odnosno do deset hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) po zanatliji za aktivnosti koje se odnose na vrijednost opreme i do 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do šest hiljada EUR bez PDV-a po zanatliji, za učešće na međunarodnom sajmu, a iznos do četiri hiljade EUR bez PDV-a se može dodijeliti za učešće na domaćem sajmu u okviru druge komponente programa.

“Dodatni procenat podrške od deset odsto je obezbijeđen za zanatlije koji posluju u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Takođe, ukoliko u osnivačkoj strukturi preduzeća u vlasništvu od minimum 50 odsto, učestvuju osobe ženskog pola ili je u pitanju preduzetnica kao i ukoliko je zanatlija osoba koja ima do 35 godina starosti odobrava se dodatnih pet odsto podrške”, navodi se u saopštenju.

Maksimalni iznos odobrene podrške po zanatliji za obje komponente iznosi 12 hiljada EUR.

“Javni pozivi za sve programe biće raspisani uskoro o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, zaključuje se u saopštenju.