29-05-2020

Vlada Duška Markovića blokirala račun Opštine Budva

Privredni sud je na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, kako saznajemo iz Sekreterijata za finansije, blokirao jutros u 10 sati račun Opštine Budva na iznos od 29,3 miliona eura, odnosno za sumu koja je krajem prošle godine iz državnog budžeta isplaćena njemačko-austrijskoj kompaniji WTE/EVN po osnovu aktivirane garancije koju je država dala Opštini za kredit za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Vlada Duška Markovića blokirala račun Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Ministarstvo finansija saopštilo je da su bili prinuđeni da blokiraju račune Opštine Budva na pomenuti iznos jer nisu uspjeli dosadašnji razgovori sa predstavnicima Opštine Budva, a tvrde da su nuđene i državne garancije za kredit kojim bi Opština Budva platila dug državi.

U Ministarstvu su naglasili da su održani sastanci na kojima je razmatrano na koji način bi država mogla da pomogne Opštini da izmiri dug.

"U skladu sa tim razgovorima, Zakonom o budžetu za 2020. predviđeno je izdavanje državne garancije za zajam koji bi Opština Budva uzela kod neke od komercijalnih banaka, a koji bi poslužio za izmirenje duga prema državi. Međutim, i pored tih napora, odgovor Opštine Budva je izostao, pa je Ministarstvo bilo prinuđeno da pokrene postupak naplate tog potraživanja preko Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Prema informacijama kojima raspolažemo, Zaštitnik je pokrenuo postupak podnošenjem tužbe Privrednom sudu u cilju naplate”, rekli su juče "Vijestima" iz Ministarstva finansija.