28-03-2024

Vlada usvojila Predlog o stavljanju van snage Sporazuma o ustupanju Luke Budva Opštini Budva

Usvojen je Predlog za stavljanje van snage zaključka Vlade Crne Gore broj 07- 011/23- 618/2 od 9. februara 2023.

Vlada usvojila Predlog o stavljanju van snage Sporazuma o ustupanju Luke Budva Opštini Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Pexels

Riječ je o Zaključku kojim je data saglasnost na predlog Sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva Opštini Budva. Imajući u vidu da do realizacije Zaključka nije došlo, Vlada je zadužila Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom da preuzme od Opštine Budva upravljanje Lukom Budva.