26-04-2023

Vujičić podnio krivičnu prijavu protiv državnog tužioca Jovana Vukotića

Predstavnik NU Građanska akcija dr Božidar Vujičić podnio je krivičnu prijavu protiv državnog tužioca Jovana Vukotića, zbog, kako je saopštio, sumnje na zloupotrebu službene dužnosti i falsifikovanja javne službene isprave.


Foto: NU Građanska akcija

Prijavljeno lice je, kako je Vujičić naveo, rješenjem Kt-S br.307/22 od 07.04.2023. godine odbacilo krivičnu prijavu protiv trinaest državnih tužilaca, koji su u proteklom periodu odbacili prijave zbog falsifikovanja DUP-a Bečići i DUP-a Budva Centar.

On je naglasio da je prijavljeni tužilac na taj način omogućio dalje nesmetano falsifikovanje navedenih planova.

"Kao dokaz da su planovi istekli još 2014. godine tužiocu su uz prijavu dostavljene: odluke o usvajanju planova, objavljene u Službenom listu kojim je određen rok važenja od pet godina., rješenja urbanističkog inspektora Bisere Alihođić da su planovi usvojeni suprotno zakonu, jer su prekoračili sve parametre plana višeg reda i ovjereni od strane projektnog biroa, koji nije imao licencu Crne Gore za izradu planske dokumentacije, Odluka Upravnog suda Crne Gore kojom se poništava saglasnost glavnog državnog arhitekte na idejno rješenje za izgradnju objekta u zahvatu DUP-a Bečići izdata 2018. godine, jer je saglasnost izdata četri godine nakon što je istekao period važenja DUP-a Bečići."

Kako je Vujičić naveo, tužiocu je ukazano na odredbu člana 162c starog Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata i odredbu člana 219 novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, na osnovu kojih su, pojasnio je, navedni planovi mogli da se produže prije nego su istekli ili da se izrade novi nakon što su istekli.

"Prijavljeni tužilac prihvatio je rgument nadležnog ministarstva da planovi važe do usvajanja novih planova a ne do isteka perioda na koji su usvojeni i stupili na snagu objavljivanjem u službenom listu i odbacio krivičnu prijavu. Predlažem da po prijavi postupite u skladu sa važećim priopisima", zaključio je Vujičić.