01-06-2023

Vukić: Legalizovati objekte osnovnog stanovanja

Saopštenje kandidata za poslanika Koalicije "SNP-Demos-Za tebe". Dragana Vukića prenosimo integralno.Socijalistička narodna partija se od svog osnivanja bori za društvo socijalne pravde, a rešavanje stambenih problema naših građana je među prioritetnim zadacima naše partije.

Veliki broj građana Crne Gore je, nažalost, bio prinuđen da problem stanovanja rešava bespravnom izgradnjom objekata, zbog nepostojanja planske dokumentacije na osnovu koje bi ta gradnja bila u skladu sa propisima.

Svjedoci smo da je broj nelegalnih objekata na teritoriji cijele države rastao geometrijskom progresijom i da se zbog toga danas suočavamo sa vrlo kompleksnim problemom rešavanja njihovog pravnog statusa.

Mora se podvući jasna granica između objekata koje zakoni prepoznaju kao objekte osnovnog stanovanja i čijom su izgradnjom njihovi vlasnici rešavali stambeno pitanje za sebe i svoje porodice i ostalih nelegalnih objekata.

SNP će u svom punom kapacitetu uticati na obezbjeđivanje uslova da se objekti osnovnog stanovanja legalizuju po povlašćenim uslovima u odnosu na ostale objekte, što podrazumijeva da naknade za urbanu sanaciju budu realne u odnosu na prosječne zarade u opštini na čijoj su teritoriji izgrađeni, kao i da se kriterijum orto-foto snimka iz 2018. godine ne primjenjuje na ovu kategoriju objekata. Socijalisitička narodna partija ovo čini za tvoju porodicu i ZA TEBE.