29-02-2024

Zenović: Prioritet ubrzanje reformi i ispunjenje uslova za članstvo u EU

Apsolutni prioritet Crne Gore je da ubrza reforme i u što skorijem roku ispuni sve neophodne uslove za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, poručio je glavni pregovarač Predrag Zenović na prvom sastanku Pregovaračkog tima koji je danas održan u Podgorici.

Zenović: Prioritet ubrzanje reformi i ispunjenje uslova za članstvo u EU | Radio Televizija Budva


Foto: Gov.me

Na sastanku, na kojem su učestvovali pregovarači za tematske klastere u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja, dogovorena je dinamika rada radnih grupa, komunikacija Pregovaračkog tima sa 33 pregovaračke radne grupe, te ukazano na potrebu izrade Izvještaja o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore EU 2023 – 2024. i nastavka rada na novom Programu pristupanja za period 2024 – 2027, nakon uspješno završene faze ocjenjivanja najnovijeg paketa pravne tekovine EU. Takođe, razmijenjena su mišljenja u vezi sa izradom Mape puta za ispunjenje završnih mjerila u svim poglavljima pravne tekovine EU, kao i potrebom kvalitetnog informisanja javnosti o procesu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Glavni pregovarač je podsjetio da je Vlada obnovila pregovaračku strukturu, imenovala pregovarače za šest klastera pregovora i kompletirala radne grupe za 33 poglavlja pravne tekovine koju čini skoro 800 nacionalnih eksperata iz svih oblasti pravne tekovine, od čega značajan broj dolazi iz civilnog sektora.

Poručio je da je ključni zadatak svih državnih aktera da u narednim mjesecima dovrše reformske procese u vladavini prava i ispune preostala privremena mjerila u poglavljima 23 i 24.

„Naš zajednički cilj je da se u što skorijem roku, do juna 2024, steknu svi uslovi za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i pratećih završnih mjerila, čime bi se otvorila nova perspektiva pregovora i Crna Gora ušla u fazu privremenog zatvaranja novih poglavlja pravne tekovine EU“, kazao je Zenović.

Kako je istakao, paralelno sa tim je potrebno nastaviti sa predanim radom na ispunjavanju svih obaveza iz drugih poglavlja pravne tekovine, kroz izradu Mape puta za zatvaranje svih poglavlja.

Na sastanku je dogovoreno održavanje konstitutivnih sjednica svih pregovaračkih radnih grupa za 33 poglavlja pravne tekovine, na kojima će se razmotriti sva otvorena pitanja i definisati planovi za adresiranje preostalih izazova u okviru pojedinačnih poglavlja pravne tekovine EU, ali i ukazano je i na potrebu dinamičnije komunikacije i saradnje u okviru pregovaračkih radnih grupa, kao i neophodnost bolje uvezanosti više poglavlja u okviru klastera, koja Nova metodologija pregovora predviđa.

Glavni pregovarač Zenović je iznio uvjerenje da će pregovaračka struktura, koordinisanim pristupom i uz maksimalne uložene napore, uvažavajući principe transparentnosti i inkluzivnosti u radu, stvoriti sve neophodne pretpostavke kako bi Crna Gora tokom ove godine ušla u novu fazu pristupnih pregovora i na taj način bila korak bliže punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

(RTCG)