01-04-2016

Saopštenje OO Demokrata Budve

Saopštenje OO Demokrata Budve | Radio Televizija Budva

"Koliko god smo svi u posljednjih 10 godina oguglali na slučajeve da se novac građana Budve dijeli za private potrebe i promocije, najnovija potvrda od strane JP „Mediteran reklame” da je 2006. i 2009. godine uplatilo određena sredstva za sticanje akademskih titula tadašnjem članu Upravnog odbora ovog preduzeća, a sadašnjem nelegitimnom predsjedniku Opštine Budva, Srđi Popoviću, ipak ostavlja prostor za čuđenje. Prvo, ono izvire iz činjenice da jedno javno preduzeće, kome po prirodi posla koji obavlja i po funkcijama koje mu zakon propisuje prioritet mora biti rad i trošenje novca poreskih obveznika isključivo za opšti interes, taj novac uplaćuje privatnim licima za njihove privatne interese. Drugo, taj isti nelegitimni predsjednik Opštine Budva posljednjih dana otvoreno istupa u javnost tako što najavljuje da se novac građana više neće bacati na razne privatne kombinacije i poslove. Da li su u pitanju dvostruki aršini u odnosu na to o kom privatnom licu se radi?

Ovo je jasna potvrda sveukupnog utiska u javnosti da u Crnoj Gori postoji neopravdana hiperprodukcija akademskih zvanja koji su sami sebi svrha. Osim toga, javnost i pored toga što je Srđa Popović nekoliko puta upitan da iznese na kom Univerzitetu i koje godine je doktorirao, nije upoznata sa tim, niti može izvršiti uvid u konkretnu doktorsku disertaciju. Javno pozivam nelegitimnog predsjednika opštine, Srđu Popovića, da obavjesti javnost gdje možemo doći do njegovog rada i uvjeriti se u njegov naučni doprinos temi koju je odabrao za doktorat, kao i ime mentora. Svaki akademski građanin se ponosi svojim naučnim radovima, te ne vidim razlog zašto bi u ovom slučaju postojao izuzetak.

Takođe, javno pozivam Upravni odbor JP „Mediteran reklame”, ali i sva ostala javna preduzeća iz Budve, da ovim istim ili većim iznosom stipendiraju i ostale naše mlade sugrađane koji imaju namjeru da se bave naučno-istraživačkim radom, a koji nisu zaslužni članovi DPS-a, što ih, očito, do sada diskvalifikovalo. Time će jasno pokazati svoju dobrotvornu i stimulišuću politiku obrazovanja mladih sugrađana željnih znanja, koje je započelo te 2006. godine.

Konačno, indikativno je i to što je potpis na odluku o dodjeli novčane pomoći stavio gospodin Dragan Ivančević, tadašnji predsjednik Upravnog odbora, a sada partner Opštini Budva na izgradnji žičare „od hotela do sela”, za čiju izgradnju javnost još uvijek nije vidjela ugovor. Javnost nije upoznata ni sa činjenicom koliki bi njen udio bio u tom javno-privatnom partnerstvu, s obzirom da je planirano da samo za ovu godinu za realizaciju ovog posla Opština uplati pola miliona eura. A onda se očekuje od građana da ponovo progutaju pričaju o javnom interesu, valorizaciji i dopuni turističke ponude. Protiv toga nismo, ali poučeni katastrofalnim iskustvima, zahtijevamo da nam se svaki dvostrani ugovor u kom je jedna od ugovornih strana opština Budva, a koja kao takva ima obaveze, dostavi na uvid.

Očigledno je da je u poslednjih 10 godina iz budžeta poreskih obveznika Budve svako ko je bio blizak DPS-u uzimao onoliko novca koliko mu treba za svoje lične potrebe, a da je svaki taj izliv novca iz kase doveo do situacije da je Budva u svakodnevnoj blokadi računa i da će pustoš koju je DPS ostavio iza sebe morati da sanira neko kome je stalo do ovog grada, a ne do ličnog interesa. Naravno, Demokrate su spremne na to", navodi se u saopštenju koje potpisuje Đorđe Zenović, sekretar Opštinskog odbora Demokrata Budva.