13-01-2016

Zenović Katniću: Koji su razlozi za masovno sklapanje sporazuma o krivici?

Zenović Katniću: Koji su razlozi za masovno sklapanje sporazuma o krivici? | Radio Televizija Budva

"Od 2009. godine, otkad u našem ZKP-u postoji institut Sporazum o priznanju krivice, do danas, u sudskoj praksi postoji svega 20-ak slučajeva u kojima je sudska presuda donijeta na osnovu njega. Međutim, specijalno državno tužilaštvo je očigledno odlučilo da poveća procenat, i to isključivo kada su u pitanju krivična djela organizovanog kriminala i korupcije takozvane budvanske grupe.

Prvo je nad tom grupom po prvi put oproban i institut zaštićenog svedoka, a sada i sporazum o priznanju krivice. Potrebno je pojasniti da je sporazum o priznanju krivice nov institut u našem procesnom pravu, a preuzeli smo ga iz anglosaksonskog pravnog sistema, koje počiva na precedentu, kao osnovnom izvoru prava. Zato je i upitno koliko je njegova primjenljivost u našem pravu izvodljivo i dobro rješenje. Ovaj institut sam po sebi stvara sumnju javnosti, i iz tog razloga se čak i ne primjenjuje u Velikoj Britaniji.

S obzirom da ZKP dozvoljava mogućnost sklapanja sporazuma, ili nagodbe o priznanju krivice, ne može se sa formalno-pravne tačke gledišta zamjerati tužilaštvu što se njime koristi. Ali, ono je predviđeno kao izuzetak, a ne pravilo, a svjedoci smo da ono polako prerasta u pravilo. Logično je nezadovoljstvo javnosti i opravdan je strah građana, jer ako se ovako nastavi veoma lako se može cio sudski sistem svesti na sporazum o priznanju krivice. Pravna sigurnost će itekako biti dovedena u pitanje, a da ne govorimo o tome kakvu poruku tužilaštvo šalje svim potencijalnim budućim počiniocima krivičnih dijela.

Postavljam pitanje gospodinu Katniću: koji ga razlozi navode na masovno sklapanje ovakvih ugovora? Iz specijalnog tužilaštva je rečeno da se ovim izbjegavaju suđenja koja traju predugo, pa da li onda specijalno tužilaštvo nema dovoljno povjerenja u sudstvo i ovim želi da izdejstvuje kakvu - takvu presudu? Da li specijalno tužilaštvo ne posjeduje dovoljan broj kadrova koji bi kvalitetno prikupio relevantne dokaze I iznio ih na sudu, pa ovim žele da skrate postupak i poštede svoje zaposlene? Postoji li neka opstrukcija i pritisak za koju bi javnost trebalo da zna? Zastupa li specijalno tužilaštvo javni interes, što je dužno po zakonu, ili interese okrivljenih? Ili je, jednostavno, specijalno tužilaštvo nesposobno i nedoraslo ovako odgovornom poslu? Ili je, pak, sve od navedenog?!

Konačno, u slučaju najavljenog sporazuma o priznanju krivice Miloša Marovića, da li specijalni tužilac razmišlja o mogućnosti da sud rješenjem odbije sporazum, jer i definitvno nije ispunjen uslov iz člana 302 stava 8 tačke 5 ZKP-a, koji jasno propisuje da sporazum mora biti u skladu sa interesima pravičnosti, a sankcija mora odgovarati svrsi izricanja krivičnih sankcija? Pravičnost se ne postiže subjektivnim opservacijama niti trgovinom, a sankcija u ovom slučaju samo daje podsticaj za dalje vršenje krivičnih djela, jer će u javnosti olako biti shvaćeno da sada možemo da se sporazumijemo sa tužilaštvom tako što ćemo da vratimo petinu onog što nam je tužilaštvo u optužnici stavilo na teret da smo otuđili, i da odležimo 10 mjeseci u zatvoru. I to kada ozdravimo.

Na kraju, pošto se gospodin Katnić toliko hvali svojom objektivnošću i nezavisnošću, upitao bih ga i šta se desilo sa brojnim aferama koje je Mijomir Pejović, odbornik Demokrata u budvanskom parlamentu, već godinama iznosio u javnost. Da li planira da procesuira „gornji bulevar” u Budvi, čija je izgradnja bila u nadležnosti Direkcije za puteve, a za koji je vijednost izvedenih radova putem nekoliko aneksa porasla sa početnih 2.5 miliona eura do skoro 9 miliona? Vidimo da je u domenu interesovanja gospodina Katnića šteta po opštinu Budva kada je u pitanju izgradnja donjeg bulevara, koja iznosi 5 miliona eura, ali ne vidimo razlog zašto bi interesovanje bilo manje i kada su u pitanju malverzacije u pogledu izgradnje bulevara na jadranskoj magistrali? U kojoj fazi izviđaja je šetalište u Petrovcu i, posebno, dokle se stiglo u istrazi o izgradnji javnog toaleta u Petrovcu, koji je koštao nevjerovatnih 280 000 eura? Dokle se stiglo sa “Vodenim gradom”? Šta se desilo sa ostalim akterima u slučaju “TQ Plaza”, od kojih je jedan visoki funkcioner DPS-a i desna ruka premijera Mila Đukanovića? Možemo li dobiti informaciju u kojoj istražnoj fazi je specijalno tužilaštvo kada je u pitanju izgradnja bioskopa u Budvi? Da li će specijalno tužilaštvo konačno početi da ispituje političku korupciju koja je zarobila Budvu i koja je zahvaljujući klasičnoj trgovini bacila pod noge svaki princip demokratije i omogućila da Budvom upravlja nelegitimna većina sa takozvanim dr.sci. Srđom Popovićem na čelu? Možda je vrijeme da se iz fioka izvadi i predmet vezan za izgradnju garaže u Rafailovićima koja je već godinama van funkcije?

Previše je pitanja, ovo je samo mali dio, a u svoje dobre namjere će nas gospodin Katnić uvjeriti samo ukoliko odgovori na njih. Demokrate će, bez obzira na sve, nastaviti svakog dana da upoznaju javnost sa svakom činjenicom koja ukazuje na kriminalne aktivnosti pripadnika ovog kriminogenog režima i o istima ćemo upoznavati i nadležne institucije, nadajući se da neće, kao do sada, ostati mrtvo slovo na papiru", navodi se u saopštenju koje potpisuje Đorđe Zenović, član Glavnog odbora Demokrata.