25-02-2016

Zenović: Na osnovu kojeg plana je najavljena investicija u Budvi?

Zenović: Na osnovu kojeg plana je najavljena investicija u Budvi? | Radio Televizija Budva

"Prije nekoliko dana smo se mogli upoznati sa najavom Ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića, koji je prilikom sklapanja Ugovora o partnerstvu između Strateks grupe i turske Dogus grupe rekao da će se u Luku Budva uložiti 35 miliona eura i da će se broj vezova uvećati sa sadašnjih 300 na 600. Prvo, na osnovu kog plana je najavljena investicija, s obzirom da još uvijek nije završena i usvojena Državna studija lokacije budvanske luke? U šta konkretno će se uložiti taj novac? Drugo, gdje je ministar mislio da širi luku bez te iste studije, koja mora da uspostavi smjernice i plan za, kako ministar Gvozdenović voli da kaže, “valorizaciju” budvanske luke i njenog zaleđa?

Osnovnim ugovorom o zakupu Luke Budva iz 2002.godine, koje je Morsko dobro sklopilo sa firmom „Er-ve. Montemarine” D.O.O., a koji je i danas važeći, bile su predviđene obaveze zakupca koje do danas nisu ispunjene, a rokovi za njihovo izvršenje su istekli odavno. U međuvremenu su se pravna lica koja su se pojavljivala kao zakupci mjenjala, ali je osnovni ugovor ostao isti, uz određene izmjene u vidu aneksa. Zakupac je još za vrijeme druge godine važenja ugovora bio dužan da izvede radove na rekonstrukciji i sanaciji sanitarnog objekta. Svakog dana se običan prolaznik može uvjeriti da li je ova ugovorna obaveza ispunjena, kao i da li je i jedan jedini euro uložen u sanaciju i uređenje javnog, sanitarnog objekta. Dalje, zakupac se potpisivanjem Aneksa VI ovog ugovora iz 2007. godine, obavezao da će izvršiti investiciona ulaganja u iznosu od 701.000 eura i da će se dijelom tog iznosa finansirati uređenje i rekonstrukcija obale u zoni gradskog parka, što nije ni započeto, kao i da će se finansirati uređenje i održavanje kamenog nabačaja na postojećem lukobranu. Kada je u pitanju lukobran, zakupac se nije striktno pridržavao rješenja Lučke kapetanije, koja je odobrila radove na lukobranu, ali po propisanim uslovima i uz dozvolu za izvođenje radova. Prilikom izvođenja radova na lukobranu na početku 2011. godine, nadležna inspekcija je nekoliko puta izlazila na teren i konstatovala da se radovi izvode bez izdate dozvole i naložila prestanak izvršenja radova do dobijanja dozvole. Naravno, zakupac se oglušio o nalog inspekcije i nastavio sa radovima. I pored svega, lukobran nije u potpunosti završen i uređen, čime nije ispunjena ugovorna obaveza. Izvršenje ovih obaveza u visini gore pomenute sume novca je uslov za dodatno produženje trajanja ugovora sa ugovorenih 15 na 25 godina, čime bi ugovor o zakupu trebao da prestane da važi 2027. godine. Obaveze nisu ispunjene, pa se pitamo zašto nije došlo do raskida ovog aneksa. Zatim, operativni dio luke u Staroj luci se koristi suprotno njenoj svrsi, jer su na tom mjestu već godinama privezane luksuzne jahte. Time Luka Budva i defitinitivno nema pristanište koje bi služilo za pristajanje plovila i iskrcavanje putnika i robe, a po zakonu ga mora imati. Takođe, zakupac je po ugovoru dužan da obezbjedi prostor oko operativne obale, u širini 2, 5 metara za nesmetanu pješačku komunikaciju, a on je suprotno ovom ugovoru ogradio prostor i otežao komunikaciju pješaka.

Konačno, za javnost je jako važno da naglasimo da po ugovoru godišnji zakup Luke Budva iznosi nepunih 26 000 eura, a sa aneksima ta suma nije premašivala 36 000 eura. Ako uzmemo u obzir da ljeti zakup manje plaže ili privremenog objekta košta skoro isto kao zakup Luke Budva, a da je mogućnost ostvarenja profita Luke i kupališta apsolutno nesrazmjerna, onda to u najmanju ruku budi sumnju u namere zakupodavaca i zakupaca luke. Posebno jer je ostvarena dobit u luci obrnuto proporcionalna ulaganjima u istu. Iz tog razloga je shvatljiva zabrinutost građana za sudbinu luke, a poseban je problem nepoznanica u pogledu planova zakupaca, koji su do sada skrivani od očiju javnosti. Kršenje ugovornih obaveza dosadašnjih zakupaca i odnos samog Morskog dobra prema luci nas navodi na nepovjerenje. Krunu našeg nepovjerenja čini to što ministar za čijeg je službovanja crnogorsko primorje nepovratno uništeno sada najavljuje nova ulaganja, a i pripremio je sporan Plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore, koji je naišao na oštre kritike stručne i laičke javnosti.

Demokrate će nastaviti da brane gradsku luku, i neka gospoda iz ministarstva i Morskog dobra imaju na umu da ćemo svim pravnim i legitimnim sredstvima nastaviti da se sa građanima borimo da očuvamo Stari porat i da na tom mjestu izdejstvujemo postojanje isključivo komunalnih vezova i pristaništa. Pozivamo i zakupce da u normalnoj komunikaciji sa građanima dogovorimo dalju saradnju, u obostranu korist. Nismo protiv investicija i modernizacije, ali ne po svaku cijenu i na način kako se to radilo do sada", navodi se u saopštenju koje potpisuje Đorđe Zenović, član Glavnog odbora Demokrata.