09-05-2014

Aktivnosti JP Morsko dobro

Od šest miliona eura, koliko iznose planirani prihodi JP Morsko dobro, polovina je namijenjena primorskim opštinama, a dva miliona eura JP će investirati u planirane aktivnosti.

Aktivnosti JP Morsko dobro | Radio Televizija Budva

Pomoćnik direktora u JP Morsko dobro, Dragan Marković, tvrdi da će ova sezona biti pripremljena na kvalitetan način.

Novine na crnogorskim kupalištima ove sezone biće rampe za invalide, u svim opštinama biće napravljena po jedna, a u Budvi četiri.

Drugi dio investicija odnosi se na pripremu jednog značajnog projekta za revitalizaciju kupališta na kojima Morsko dobro vrši monitoring.

Pored toga, JP Morsko dobro priprema tender za izgradnju 13 novih kupališta.

Opštine su, napominje Marković, već dvije godine preuzele dio obaveza u pripremi turističke sezone, što podrazumijeva čišćenje javnih površina koje nisu zakupljene.

Drugi dio opštinskih obaveza odnosi se na rasvjetu u zoni Morkog dobra, održavanje zelenila i bujičnih kanala.

JP Morsko dobro, kako je naglasio Marković, ući će u radove sitnih sanacija kako bi cijela obala bila uredna i funkcionalna.

On je takođe kazao da JP priprema tender za davanje na korišćenje luka od lokalnog značaja i pristaništa, i očekuje da će ubrzo dobiti korisnike koji će se baviti organizacijom servisa i u ovim oblastima.