20-07-2019

Brod MAC Centaurus uplovio u crnogorske vode zbog geofizičkih istraživanja

Brod MAC Centaurus uplovio je u crnogorske teritorijalne vode gdje će desetak dana obavljati geofizička istraživanja u skladu sa radnim programom ugovora o koncesiji koji je u septembru 2016. godine potpisan sa kompanijama Eni i Novatek.

Brod MAC Centaurus uplovio u crnogorske vode zbog geofizičkih istraživanja | Radio Televizija Budva

Iz Uprave za uglvodonike su kazali da je cilj tog istraživanje utvrđivanje fizičko-mehaničkih karakteristika tla.

“Istraživanja će biti sprovedena na dva mikrolokaliteta na kojima će, kako se u ovom trenutku pretpostavlja, biti izvršeno istražno bušenje tokom naredne godine“, navodi se u saopštenju.

Ta istraživanja biće vršena u dvije zone. Prva zona se nalazi na oko 16 kilometara od obale i dubina mora u tom području je 69 metara. Druga zona istraživanja nalazi se na 20 kilometara udaljenosti od crnogorske obale na dubini od 96 metara.

“Na brodu MAC Centaurus nalazi se namjenska geofizička, kao i oprema za batmetrijska ispitivanja. Istraživanja koja će biti izvedena primjenom geomagnetske metode, metode plitke refrakcije i upotrebom eho sonara, imaju za cilj istraživanje fizičko-magnetskih karakteristika pri-površinskih sedimenata do dubine od oko 30 metara ispod morskog dna“, objasnili su iz Uprave.

Iz Uprave su saopštili da se, u skladu sa ustaljenom praksom, sprovode sve mjere zaštite životne sredine.

„Uprava za pomorsku sigurnost je uspostavila sigurnosnu zonu i obavijestila sve plovne objekte o ovim istražnim aktivnostima“, zaključuje se u saopštenju.

Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju kod Ulcinja i Bara.

Osim sa koncesionarima Eni i Novatek, ugovor je u martu 2017. godine zaključen i sa kompanijom Energean Montenegro Limited sa Kipra.

Državi pripada dvije trećine ukupnih prihoda od moguće eksploatacije nafte i gasa.Mina