07-06-2015

Budvanski Joker kažnjen sa 600 eura

U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirana 21 primjedba, na osnovu kojih su izrečene tri novčane kazne od 200 do 600 eura.Najveća kazna, od 600 eura, ove sedmice je izrečena budvanskom Jokeru na osnovu pritužbe da je podnosilac prijave dobio otkaz, a nije bio prijavljen dok je radio.

Budvanski Joker kažnjen sa 600 eura | Radio Televizija Budva

Inspektori su prilikom kontrole utvrdili da se u poslovnim prostorijama ne nalaze prijave na obavezno socijalno za sve zaposlene, kao i da kopije tih prijava nijesu uručene onima koji su osigurani.

“Poslodavac nije utvrdio raspored korišćenja godišnjeg odmora. Podnosilac prijave nije imao zaključen ugovor o radu kod poslodavca, tako da inspektor nije mogao preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, zbog čega ga je uputio da prava ostvari pred nadležnim sudom”, navodi se u odgovoru na prijavu.

Inspektori su nakon obavljene kontrole izdali tri prekršajna naloga od po 200 eura i naložili poslodavcu da otkloni utvrđene nepravilnosti u predviđenom roku.

Kazna od 350 eura ove sedmice je izrečena preduzeću Bumba iz Podgorice, na osnovu prijave o radu stranih državljana bez dozvole.

“Inspektor je zatekao jednog radnika bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, kao i proizvode bez deklaracije”, navodi se u odgovoru na prijavu.

Sa 200 eura ove sedmice je kažnjena kotorska Fortuna, prijavljena za neizdavanje fiskalnih računa, nehigijenske uslove i neprijavljene radnike.

Inspektor je prilikom kontrole zatekao radnika bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, na osnovu čega je izdat prekršajni nalog i ukazano da se zaposlenima uvećaju zarade za rad za vrijeme praznika.

Inspektori su ove sedmice kontrolisali i budvansku Avalu, zbog prijave o nelegalnom izvođenju građevinskih radova i buci.

Prilikom kontrole je utvrđeno da investitor posjeduje građevinsku dozvolu, dok je Komunalna policija izdala rješenje o zabrani obavljanja radova u periodu od 15. maja do 1. oktobra.

Inspektori su ove sedmice podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i donijeli rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti protiv D.M. iz Podgorice, prijavljenog da nelegalno obavlja mašinsko cijepanje drva.

Prilikom kontrole na osnovu prijave da je budvanski Epsturs nelegalno postavio konzervator za sladoled, naloženo je njegovo uklanjanje sa predmetne lokacije.

Inspektori prilikom kontrole na osnovu prijave da nepoznata osoba obavlja nelegalne građevinske radove u Kotoru, kao i da u podgoričkom D securityju rade neprijavljeni radnici, nijesu zatekli nikog. Inspektori nijesu mogli obaviti kontrolu po osnovu prijave o nelegalnoj gradnji u Čanju, jer je zatečeni, drveni montažni objekat sa terasom, bio zapečaćen, dok se prijavljeni subjekat nije odazvao inspekcijskom pozivu.

Inepekcijski nadzor po osnovu prijave o neizdavanju fiskalnih računa u Doo Singu u Podgorici je u toku.

Nepravilosti nijesu utvrđene prilikom kontrole Darkovog Puba u Bijelom Polju, ulcinjske Mezalune, barskog Zlatibora i Pelikana, nikšićkog Hemingwaya, Kineske robne kuće i “Goranovića” i tivatskog Pet shop Simba i Mansa medice.

Od ukupno 21 pritužbe, evidentirane od ponedjeljka, jedna nije dobila odgovor, a odnosila se na smeće u Baru.

Vlada je početkom aprila odlučila da nastavi kampanju Budi odgovoran do kraja ove godine, nakon uspješne realizacije njene dvije faze tokom koje su građani prijavili preko pet hiljada nepravilnosti u oblasti sive ekonomije i izrečene kazne od oko 1,1 milion eura.

Na taj način će se omogućiti dalje prikupljanje novca za finansiranje projekata od opšteg društvenog značaja, koje su predložili i podržali građani.

Kampanju Budi odgovoran krajem decembra 2013. godine su pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori s ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbu protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Građanima su ostavljene na raspolaganje tri opcije da prijave uočene nepravilnosti, putem mobilne aplikacije Budi odgovoran, web sajta www.budiodgovoran.me i kol centara Poreske uprave (PU) na broj 19707 ili Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555.