14-01-2020

Carević traži zakazivanje sjednice SO Budva po hitnom postupku sa predlogom donošenja deklaracije za poništenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti

Predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević, zatražio je od predsjednika Skupštine Krsta Radovića da zakaže sjednicu po hitnom postupku na kojoj bi bila samo jedna tačka dnevnog reda - donošenje deklaracije za poništenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Carević traži zakazivanje sjednice SO Budva po hitnom postupku sa predlogom donošenja deklaracije za poništenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti | Radio Televizija Budva

„Imajući u vidu da je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je antiustavan, diskriminatorski, suprotan međunarodnim propisima, kao i da je izazvao i uznemiravanja velikog broja građana opštine Budva i kojim se atakuje na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i njene eparhije, kao i da su primjenom zakona ugroženi manastiri, hramovi i crkve na teritoriji opštine Budva, neophodno je da se Opština odredi prema ovom pitanjui u skladu sa svojim nadležnostima iskaže stav. Primjenom Zakona se objektivno dovodi do dubokih reperkusija u društvu i diskriminiše veliki broj vjernika SPC i svih kojih se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi“, napisao je Carević.

“Opština Budva zalaže se za poštovanje vjerskih prava i sloboda svih vjeroispovijesti.Opština pokreće incijativu da se zakon poništi i pristupi postupku usvajanja novog kojim će se na ravnopravan, demokratski način regulisati odnosi između države i vjerskih zajednica, poštujući norme međunarodnog prava“, navodi se u saopštenju.

Carević je naveo i da je „država sa drugim vjerskih zajednicama zaključila ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza: „Derogirajući kanonsko pravo i ustrojstvo Crkve, Skupština je donošenjem Zakona povrijedila ustavno načelo odvojenosi vjerske zajednice i crkve.... Brojne litije i molebani...Obavezuju nas kao lokalnu vlast da poštujemo volju naših građana i iskažemo nezadovoljstvo i neslaganje i uradimo sve što je u našoj nadležnosti da se zakon izmijeni ili poništi“, zaključio je Carević.