25-11-2022

CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) do danas nije inicirao umanjenje prihoda koje je 31. avgusta tražio od Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), saopštio je taj regulator.

CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda | Radio Televizija Budva

Foto: CEDIS

“Zaključno sa 24. novembrom, CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda koje je 31. avgusta tražio od REGAGEN. Naprotiv, u prethodnom periodu, kako tokom ovog procesa tako i tokom procesa izrade Metodologije kojim se ovaj proces uređuje, CEDIS je posvećeno i istrajno dostavljao sugestije, obrazloženja i dokumentaciju kako bi omogućio veće prihode toj kompaniji”, navodi se u saopštenju REGAGEN-a.

Stoga, prema njihivim riječima, saopštenje predsjednika Odbora direktora CEDIS-a, Rajka Radoševića, koji je kazao da ta kompanija neće tražiti povećanje komponenti računa za struju, ne korespondira sa zahtjevom koji je CEDIS uputio REGAGEN-u.

“Tačno informisanje javnosti uz potpunu transparentnost prilikom vođenja postupka utvđivanja prihoda CEDIS-a i cijena njegovih usluga koje pruža korisnicima u narednoj, 2024. i 2025. godini su prioritet REGAGEN”, navodi se u saopštenju regulatora.

Zahtjev CEDIS-a i prateća dokumentacija koju je ta kompanija dostavila REGAGEN-u u cilju utvrđivanja njenih prihoda i cijena u narednom trogodišnjem periodu su od 1. septembra dostupni na internet stranici regulatora.

“CEDIS je u prosjeku tražio povećanje prihoda, koji se transponuju u tarife, oko 35,95 odsto u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji je REGAGEN odobrila za ovu godinu. Konkretno, dokumentacija koja je dostupna javnosti potvrđuje da je CEDIS za narednu godinu tražio regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene u iznosu od 107,07 miliona EUR, za 2024. godinu 111,82 miliona EUR, a za 2025. godinu 117,12 miliona EUR”, precizira se u saopštenju.

Otvorena sjednica na kojoj će se razmatrati izvještaji o analizi zahtjeva koji je CEDIS dostavio REGAGEN je zakazana za utorak.