27-05-2022

CG učestvovala na seminaru posvećenom odživom turizmu na Mediteranu

Predstavnici Nacionalne turističke organizacije učestvovali su na seminaru pod nazivom Načini upravljanja za održivi turizam u MED oblasti, koji se održao u Kalabriji, u organizaciji jednog od partnera na projektu BEST MED, regiona Kalabrija.


Foto: NTO

Riječ je o trećem po redu seminaru u okviru projekta BEST MED koji je okupio partnere na projektu, ali i predstavnike relevantnih institucija i druge zainteresovane strane u oblasti održivog turizma. Fokus seminara je bio na mogućnostima razvoja projekata koji doprinose razvoju održivog turizma, te usklađivanju politika održivog turizma na području Mediterana. Tokom izlaganja istaknut je značaj uključivanja i osnaživanja lokalne zajednice, te osiguranja dugoročne političke podrške i sredstava za finansiranje ovakvih projekata.Tokom seminara organizovan je i okrugli sto na kojem su učestvovali predstavnici NTOCG i koji je bio prilika da partneri razmjene podatke i najbolje prakse za održiviji i zeleniji turizam u Med oblasti. Takođe, istaknut je značaj dijeljenja uporedivih podataka o održivom turizmu putem uspostavljanja MED mreže turističkih observatorija, čemu će biti posvećen sljedeći sastanak projektnih partnera u Rimu.

Tokom seminara, organizatori događaja, region Kalabrija, su predstavili svoj pilot projekat, biciklističku stazu Ciclovia dei parchi, koja se nalazi u najvećem nacionalnom parku u Italiji NP Pollino.

Dobrodošlicu su poželjeli gradonačenik Morano Calabra, predsjednik NP Pollino, dok su izlaganje imali predstavnici regiona Kalabrija, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, regiona Marke, Regionalnog ministarstva Andaluzije, te predstavnici turističkih observatorija i drugih nacionalnih parkova Italije.Učesnici seminara su tokom drugog dana imali priliku da posjete NP Pollino i upoznaju se sa raznovrsnim aktivnostima ovog parka, dok su trećeg dana seminara prisustvovali otvaranju biciklističke staze Ciclovia dei parchi.

Seminar je bio prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava prilikom implementacije projekta, ali i primjera dobrih praksi održivog turizma projektnih partnera i drugih značajnih aktera. Glavni cilj seminara je bio pronalaženje najboljih načina upravljanja održivim razvojem turizma na području Mediterana.

Projekat BEST MED u koje je NTO CG jedan od partnera i koji traje već dvije pune godine ima za cilj unapređenje efikasnog upravljanja Mediteranom putem integrisanog i održivog turističkog planiranja u zemljama Mediterana. Projekat se sprovodi od strane 7 mediteranskih država, a pored Crne Gore partneri projekta su Španija, Portugal, Francuska, Italija, Hrvatska, Slovenija i Grčka.