28-12-2018

Danas nastavak sjednice Skupštine Opštine Budva

Danas se nastavlja 20. sjednice Skupštine Opštine Budva, a početak zasijedanja se očekuje ubrzo. Na jučerašnjem zasijedanju usvojeno je 17 tačaka, dok će se na današnjem raspravljati još o 14 tačaka.

Danas nastavak sjednice Skupštine Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Podsjećamo, odbornici su juče izglasali Odluku o Budžetu Opštine Budva za 2019. godinu, program investicionih aktivnosti i uređenja prostora Opštine Budva za narednu godinu, te Program privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2019-2023. godine.

Skupština je juče dobila i potpredsjednicu, Anđelu Ivanović, a Sportsko rekreativni centar izvršnog direktora, Martina Zenovića.

Odbornici su juče usvajili i predlog Statuta Opštine Budva, Opštinsku strategiju za mlade 2018-2021. godine, Odluku o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije opštine Budva, kao i Odluku o uvođenju izletničke takse. Odbronici su usvojili i Odluku o ovlašćenju Predsjednik Opštine da angažuje advokata Miloša Komeninća u ime Opštine Budva.

Za danas je ostalo još 14 tačaka dnevnog reda. Nekoliko njih će se odnositi na odluke o prenosu prava radi formiranja urbanističke parcele, davanje na korišćenje nepokretnosti, razrješenjima i imenovanjima.

Dnevni red je dopunjen dvjema tačkama, a to su: Predlog programa rada Skupštine Opštine Budva za narednu godinu, doo mediteran reklame, kao i Predlog rješenja o davanju saglasnosti na izmejene i dopune Programa povremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji opštine Budva DOO "Mediteran reklame".