18-08-2020

Đurić: Promovisaćemo i unaprijediti dentalni turizam

"Jedan od načina za stimulativno djelovanje na produžavanje, ali i unaprijeđenje ljetnje i zimske turističke sezone je razvoj zdravstvenog odnosno dentalnog turizma u Budvi, ali i Crnoj Gori", saopštio je Vladimir Đurić, kandidat za odbornika u SO Budva sa liste "URA za sve građane Budve - Crno na bijelo!".Kako je kazao, dentalni turizam je zasnovan na konceptu koji podrazumijeva kombinaciju turističkog putovanja i stomatoloških usluga, a stomatološke usluge u Crnoj Gori su višestruko povoljnije nego u zemljama zapadne Evrope, zbog razlike u ekonomskom standardu, nižim režijskim, ali i troškovima rada.

"To je čini atraktivnom za zapadnoevropskog gosta, koji bi ušteđeni novac za pružene stomatološke usluge rado plasirao u produženje odmora", navodi Đurić.

Istakao je da jeftinije stomatološke usluge ne znače ujedno i lošiji kvalitet ponude.

"Naprotiv, najveći broj ordinacija koristi materijale istih vodećih brendova kao i najbolje stomatološke klinike širom svijeta. To, uz činjenicu da postoji preko 25 registrovanih ljekara stomatologije u Budvi i nekoliko savremeno opremljenih stomatoloških ordinacija, predstavlja odličnu preporuku i kvaliteta materijala i kvaliteta stomatološke usluge", objašnjava Đurić.

Turistička ponuda Budve, u smislu smještajnih kapaciteta, pješčanih plaža, blizine nekoliko prirodnih i turističkih atrakcija poput Boke kotorske, Ade Bojane ili Nacionalnog parka Lovćen, zajedno sa kvalitetnom ponudom stomatoloških usluga, učinila bi, smatra on, isplativim ulaganje u razvoj ove turističke grane u odnosu na povećanje ostvarenog turističkog prometa.

"Pacijenti bi bili smješteni u hotelima, na minimum sedam dana i dolazili bi po nekoliko puta godišnje na tretmane. Kombinacija stomatoloških tretmana i aktivnog ili pasivnog odmora učinila bi mogućom produženje turističke sezone, ali i veću turističku frekvenciju u našoj opštini nezavisno od perioda godine. Sa druge strane, otvorila bi prostor za interesovanje turista sa značajnih emitivnih tržišta poput Njemačke, Švajcarske, Australije, Velike Britanije, SAD-a i Kanade, što bi povoljno uticalo i na promjenu strukture registrovanih gostiju", smatra kandidat za odbornika u Budvi.

Kako je predložio, lokalna turistička organizacija bi morala uzeti aktivnuju pregovaračku ulogu sa agencijama i stomatološkim ambulantama, čija bi se ponuda lako mogla plasirati na respektabilnim tustičkim sajmovima.

"Kvalitetna turistička ponuda Budve, ali i Crne Gore, može se iskoristiti kao prednost u plasiranju nove ponude u vidu organizovanog aktivnog odmora i dobijanja kvalitetne zdravstvene usluge", zaključuje Đurić.